ENOVIA

İşbirlikçi ve İnovatif Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi
Gücünü 3DEXPERIENCE Platform™`den alan ENOVIA V6, işbirlikçi ve yenilikçi çözümlerin desteğiyle, işletme içerisindeki bir çok farklı disiplini ortak bir platformda birleştirerek herkesin “Güncel Verilere” ulaşarak çalışabilmesini sağlayan Dassault Systems’in  PLM yazılımıdır . ENOVIA portföyü, büyük, orta veya küçük ölçekli işletmelerde ürün yaşam çevrimi konularında sektörel çözümler sunar.

Sistem üzerinde bulunan tüm verilerin (CAD, Doküman, Sunum, Standartlar..vb) atanan yet