Geriyaylanma Telafisi için Fark Vektör Alanının Tanımlanmasında Bir Metodoloji

Türkçe