+90 (216) 456 47 91
Energy

Enerji

Daha çevreci, karbon salınımı düşük enerji teknolojileri hükümetlerin öncelikli ilgi alanları haline gelmiştir.
Home Page >  Industrıes > Energy >

Energy

Enerji

Günümüzde birçok değişik yöntem  ve strateji kullanarak , daha çevreci , karbon temelli olmayan enerji kaynakları aranması, dünya genelinde  hükümetlerin kilit önceliğidir. Bu hedeflere ulaşmak için geliştirilen teknolojiler, rüzgar türbinlerinden füzyon jeneratörlere kadar çok çeşitlidir.

Su ve rüzgar türbini teknolojileri , yüksek verim sunan ama aynı zamanda  kompleks geometrik tasarımlardır. Füzyon jeneratörleri de  çok  kompleks yapılardır. Bu ürünlerin geliştirilmesi , sofistike 3D dijital tasarım, simülasyon ve üretim teknolojileri gerektirir.

Grup Otomasyon,  bu teknolojilerde ve ilişkili uzmanlık hizmetlerinde çözümler oluşturmaktadır.

Malzeme ve enerji maliyetleri artmaya devam ettikçe, gelecekte sektörlerine liderlik etmeyi hedefleyen şirketlerin ürün yenilikçiliğini arttırmaları, karlılığı arttırmaları, küresel ürün geliştirme mükemmeliyetini teşvik etmeleri, müşteri şartnamelerini tasarım sürecinin tüm yönlerine entegre etmeleri ve ürünlerinin ömrünü ve getirilerini arttırmaları gerekecektir.

Grup Otomasyon, bu gereksinimlerin bilincinde olarak , ve bu gereksinimlere katkı sağlayacak  Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi  (PLM) çözümlerini  uygulayarak, müşterilerinin karşılaştığı  zorluklara göğüs gerebilmesini sağlamakta ve onların pazarda rekabet edebilmelerine yardımcı olmak için süreçler ve çözümler sunmaktadır.

Müşteriye özel montaj, konfigürasyon, mühendislik ve uzun dönemli destek gibi kritik süreçleri ele alarak, şirketlerin ürün geliştirme ve iyileştirmelerine, mühendislik bilgisini otomatik süreçlere dahil etmelerine ve işletmeler ve genişletilmiş tedarik zincirler genelindeki iletişimi iyileştirmelerine yardımcı olmaktadır.

Autoform - Saç Şekillendirme Simülasyonu
SIMULIA - Ürün Tasarımı Simülasyon ve Analiz Çözümleri (FEA, CFD vs)
DELMIA - Üretim ve Montaj Simülasyonu ve Planlaması Çözümleri
ENOVIA - Ürün Yaşam Döngüsü ve Tedarik Zinciri İşbirlikleri Çözümleri
3DVIA - Dinamik 3D Ürün Dokümantasyonları Çözümleri
MOLDEX3D - Plastik Enjeksiyon Simülasyonu Çözümleri

Hem standart müfredatlı eğitim sınıfları , hem de müşteriye özel,  uygulama odaklı kurslar ve rehberlikten oluşan Onaylı Kullanıcı Eğitim Kurslarına   ek olarak ,  başka bir dizi tamamlayıcı yazılım aracı ve hizmetleri de sunmaktadır.

+90 (216) 456 47 91
Energy

Enerji

Daha çevreci, karbon salınımı düşük enerji teknolojileri hükümetlerin öncelikli ilgi alanları haline gelmiştir.
Home Page >  Industrıes > Energy >

Energy

Enerji

Günümüzde birçok değişik yöntem  ve strateji kullanarak , daha çevreci , karbon temelli olmayan enerji kaynakları aranması, dünya genelinde  hükümetlerin kilit önceliğidir. Bu hedeflere ulaşmak için geliştirilen teknolojiler, rüzgar türbinlerinden füzyon jeneratörlere kadar çok çeşitlidir.

Su ve rüzgar türbini teknolojileri , yüksek verim sunan ama aynı zamanda  kompleks geometrik tasarımlardır. Füzyon jeneratörleri de  çok  kompleks yapılardır. Bu ürünlerin geliştirilmesi , sofistike 3D dijital tasarım, simülasyon ve üretim teknolojileri gerektirir.

Grup Otomasyon,  bu teknolojilerde ve ilişkili uzmanlık hizmetlerinde çözümler oluşturmaktadır.

Malzeme ve enerji maliyetleri artmaya devam ettikçe, gelecekte sektörlerine liderlik etmeyi hedefleyen şirketlerin ürün yenilikçiliğini arttırmaları, karlılığı arttırmaları, küresel ürün geliştirme mükemmeliyetini teşvik etmeleri, müşteri şartnamelerini tasarım sürecinin tüm yönlerine entegre etmeleri ve ürünlerinin ömrünü ve getirilerini arttırmaları gerekecektir.

Grup Otomasyon, bu gereksinimlerin bilincinde olarak , ve bu gereksinimlere katkı sağlayacak  Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi  (PLM) çözümlerini  uygulayarak, müşterilerinin karşılaştığı  zorluklara göğüs gerebilmesini sağlamakta ve onların pazarda rekabet edebilmelerine yardımcı olmak için süreçler ve çözümler sunmaktadır.

Müşteriye özel montaj, konfigürasyon, mühendislik ve uzun dönemli destek gibi kritik süreçleri ele alarak, şirketlerin ürün geliştirme ve iyileştirmelerine, mühendislik bilgisini otomatik süreçlere dahil etmelerine ve işletmeler ve genişletilmiş tedarik zincirler genelindeki iletişimi iyileştirmelerine yardımcı olmaktadır.

Autoform - Saç Şekillendirme Simülasyonu
SIMULIA - Ürün Tasarımı Simülasyon ve Analiz Çözümleri (FEA, CFD vs)
DELMIA - Üretim ve Montaj Simülasyonu ve Planlaması Çözümleri
ENOVIA - Ürün Yaşam Döngüsü ve Tedarik Zinciri İşbirlikleri Çözümleri
3DVIA - Dinamik 3D Ürün Dokümantasyonları Çözümleri
MOLDEX3D - Plastik Enjeksiyon Simülasyonu Çözümleri

Hem standart müfredatlı eğitim sınıfları , hem de müşteriye özel,  uygulama odaklı kurslar ve rehberlikten oluşan Onaylı Kullanıcı Eğitim Kurslarına   ek olarak ,  başka bir dizi tamamlayıcı yazılım aracı ve hizmetleri de sunmaktadır.

+90 (216) 456 47 91

Energy

Enerji

Daha çevreci, karbon salınımı düşük enerji teknolojileri hükümetlerin öncelikli ilgi alanları haline gelmiştir.
Home Page >  Industrıes > Energy >

Energy

Enerji

Günümüzde birçok değişik yöntem  ve strateji kullanarak , daha çevreci , karbon temelli olmayan enerji kaynakları aranması, dünya genelinde  hükümetlerin kilit önceliğidir. Bu hedeflere ulaşmak için geliştirilen teknolojiler, rüzgar türbinlerinden füzyon jeneratörlere kadar çok çeşitlidir.

Su ve rüzgar türbini teknolojileri , yüksek verim sunan ama aynı zamanda  kompleks geometrik tasarımlardır. Füzyon jeneratörleri de  çok  kompleks yapılardır. Bu ürünlerin geliştirilmesi , sofistike 3D dijital tasarım, simülasyon ve üretim teknolojileri gerektirir.

Grup Otomasyon,  bu teknolojilerde ve ilişkili uzmanlık hizmetlerinde çözümler oluşturmaktadır.

Malzeme ve enerji maliyetleri artmaya devam ettikçe, gelecekte sektörlerine liderlik etmeyi hedefleyen şirketlerin ürün yenilikçiliğini arttırmaları, karlılığı arttırmaları, küresel ürün geliştirme mükemmeliyetini teşvik etmeleri, müşteri şartnamelerini tasarım sürecinin tüm yönlerine entegre etmeleri ve ürünlerinin ömrünü ve getirilerini arttırmaları gerekecektir.

Grup Otomasyon, bu gereksinimlerin bilincinde olarak , ve bu gereksinimlere katkı sağlayacak  Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi  (PLM) çözümlerini  uygulayarak, müşterilerinin karşılaştığı  zorluklara göğüs gerebilmesini sağlamakta ve onların pazarda rekabet edebilmelerine yardımcı olmak için süreçler ve çözümler sunmaktadır.

Müşteriye özel montaj, konfigürasyon, mühendislik ve uzun dönemli destek gibi kritik süreçleri ele alarak, şirketlerin ürün geliştirme ve iyileştirmelerine, mühendislik bilgisini otomatik süreçlere dahil etmelerine ve işletmeler ve genişletilmiş tedarik zincirler genelindeki iletişimi iyileştirmelerine yardımcı olmaktadır.

Autoform - Saç Şekillendirme Simülasyonu
SIMULIA - Ürün Tasarımı Simülasyon ve Analiz Çözümleri (FEA, CFD vs)
DELMIA - Üretim ve Montaj Simülasyonu ve Planlaması Çözümleri
ENOVIA - Ürün Yaşam Döngüsü ve Tedarik Zinciri İşbirlikleri Çözümleri
3DVIA - Dinamik 3D Ürün Dokümantasyonları Çözümleri
MOLDEX3D - Plastik Enjeksiyon Simülasyonu Çözümleri

Hem standart müfredatlı eğitim sınıfları , hem de müşteriye özel,  uygulama odaklı kurslar ve rehberlikten oluşan Onaylı Kullanıcı Eğitim Kurslarına   ek olarak ,  başka bir dizi tamamlayıcı yazılım aracı ve hizmetleri de sunmaktadır.

+90 (216) 456 47 91

Energy

Enerji

Daha çevreci, karbon salınımı düşük enerji teknolojileri hükümetlerin öncelikli ilgi alanları haline gelmiştir.
Home Page >  Industrıes > Energy >

Energy

Enerji

Günümüzde birçok değişik yöntem  ve strateji kullanarak , daha çevreci , karbon temelli olmayan enerji kaynakları aranması, dünya genelinde  hükümetlerin kilit önceliğidir. Bu hedeflere ulaşmak için geliştirilen teknolojiler, rüzgar türbinlerinden füzyon jeneratörlere kadar çok çeşitlidir.

Su ve rüzgar türbini teknolojileri , yüksek verim sunan ama aynı zamanda  kompleks geometrik tasarımlardır. Füzyon jeneratörleri de  çok  kompleks yapılardır. Bu ürünlerin geliştirilmesi , sofistike 3D dijital tasarım, simülasyon ve üretim teknolojileri gerektirir.

Grup Otomasyon,  bu teknolojilerde ve ilişkili uzmanlık hizmetlerinde çözümler oluşturmaktadır.

Malzeme ve enerji maliyetleri artmaya devam ettikçe, gelecekte sektörlerine liderlik etmeyi hedefleyen şirketlerin ürün yenilikçiliğini arttırmaları, karlılığı arttırmaları, küresel ürün geliştirme mükemmeliyetini teşvik etmeleri, müşteri şartnamelerini tasarım sürecinin tüm yönlerine entegre etmeleri ve ürünlerinin ömrünü ve getirilerini arttırmaları gerekecektir.

Grup Otomasyon, bu gereksinimlerin bilincinde olarak , ve bu gereksinimlere katkı sağlayacak  Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi  (PLM) çözümlerini  uygulayarak, müşterilerinin karşılaştığı  zorluklara göğüs gerebilmesini sağlamakta ve onların pazarda rekabet edebilmelerine yardımcı olmak için süreçler ve çözümler sunmaktadır.

Müşteriye özel montaj, konfigürasyon, mühendislik ve uzun dönemli destek gibi kritik süreçleri ele alarak, şirketlerin ürün geliştirme ve iyileştirmelerine, mühendislik bilgisini otomatik süreçlere dahil etmelerine ve işletmeler ve genişletilmiş tedarik zincirler genelindeki iletişimi iyileştirmelerine yardımcı olmaktadır.

Autoform - Saç Şekillendirme Simülasyonu
SIMULIA - Ürün Tasarımı Simülasyon ve Analiz Çözümleri (FEA, CFD vs)
DELMIA - Üretim ve Montaj Simülasyonu ve Planlaması Çözümleri
ENOVIA - Ürün Yaşam Döngüsü ve Tedarik Zinciri İşbirlikleri Çözümleri
3DVIA - Dinamik 3D Ürün Dokümantasyonları Çözümleri
MOLDEX3D - Plastik Enjeksiyon Simülasyonu Çözümleri

Hem standart müfredatlı eğitim sınıfları , hem de müşteriye özel,  uygulama odaklı kurslar ve rehberlikten oluşan Onaylı Kullanıcı Eğitim Kurslarına   ek olarak ,  başka bir dizi tamamlayıcı yazılım aracı ve hizmetleri de sunmaktadır.