+90 (216) 456 47 91
AutoForm Eğitimi

AutoForm Eğitimi

Process Explorer+DieDesigner+Incremental Solver (16 saat)  

1- AutoForm Plus R7 Arayüzü  
2- Parça ve/veya kalıp yüzeylerinin şekillendirme operasyonlarına hazırlanması (Part stage)
     • Simetri, Pozisyonlama, Filletleme, Geometride düzeltmeler/değişiklikler, Sac malzeme seçimi, OneStep fizibilite çözümü(Formcheck), Açınım bulma 
3- Proses planının hazırlanması (Plan stage)
     • Pres hattı ve operasyonların seçimi/belirlenmesi
     • Parçada otomatik/manuel geometrik unsur tanıma, unsurların şekillendirme elemanlarının belirlenmesi, operasyonlara yerleştirilmesi
     • Gruplamalar, kesme/formlama açı kontrolü 
4- 4 Boyutlu Proses planı ve Operasyon konsepti (Die Face stage) 
5- Kalıp yüzeyi hazırlama ve detayları (Die Face stage)
     • Dolgu, Sınır dolgusu, Morphing, Pot Çemberi, Çevre geliştirme(Addendum), Form/Flange Çelikleri hazırlama 
6- Incremental çözüm için proses tanımlama (Process stage)
     • Genel proses parametrelerinin tanımı  (pres/kalıp stroku ve hızı, sürtünme katsayısı…)
     • Kalıp elemanları tanımlama, Kamlı operasyonlar;
     • Operasyon ve kalıp elemanlarına ait parametreler (baskı kuvvetleri, strok, kalıp boşlukları…(
     • Süzme kanalları, Pilot pimleri, Spacer’lar tanımlama
     • Geriyaylanma(Springback) çözümü tanımlama 
7- Simülasyonu çalıştırma (Simulation stage)
     • Hassasiyet için sayısal parametreler, Zaman/strok adımları kontrolü, Eleman tipi
8- Trim Optimizasyonu
     • Simülasyonu trim optimizasyonu için çalıştırma ve yüksek doğrulukta açınım veya kesme hatlarını hesaplama
9- Simülasyon sonuçlarının değerlendirilmesi (Evaluation stage)
     • İncelme, yırtılma çıktıları, kırışma çıktıları, FLD, sac metal akışı, iz oluşumu, geriyaylanma, yüzey kalite kusurları, kalıp kuvvetleri… çıktıları ve değerlendirilmesi.

 

Springback Compensator (8 saat)

1- Geriyaylanma Telafisine Başlangıç Şartları
     • Prosesin tüm operasyonlarıyla FinalValidation setup’ına göre simülasyonu
- Parçanın üretilebilirlik fizibilitesi, parça kalitesi ve proses kararlılığının sağlanması
        - Telafi edilebilir olmasının kontrolü
2- Minimum Klempleme/Sabitleme Konsepti
3- Geriyaylanma nedenlerinin değerlendirilmesi ve telafi stratejisinin belirlenmesi
     • Operasyon sırasının geriyaylanmaya etkisi
     • Her bir operasyonun geriyaylanma değerleri ve değerlendirilmesi
4- Geriyaylanma Telafisinin Uygulanması, "Drawshell" Stratejisi 


Sigma (16 saat)

1- Systematic Process Improvement
     • Systematic Process Improvement analizi tanımlama (dizayn değişkenleri ve aralıkları)        
     • Systematic Process Improvement sonuçlarını değerlendirme
     • Sorunları otomatik arama ve değerlendirme
     • Proses penceresi
2- Robustness
     • Robustness için noise değişkenlerini tanımlama
     • Robustness sonuçlarını değerlendirme
     • Cp, Cpk değerlerini değerlendirme
3- Robust Process Improvement
     • Systematic Process Improvement ve Robustness’ı birlikte çözdürme
     • Robustness’ın AutoForm Sigma ile iyileştirilmesi

 

Advanced Postprocessing (8 saat)

1- Temel Bilgiler: Gerinme(strain), Yırtılma değerlendirmesi, İncelme değerlendirmesi
2- Sonuçları değerlendirme ilkeleri: Parça şekillendirme kalitesi için koşullar, AutoForm’un sağladığı değerlendirme araçları 
3- Evaluation Stage - Splits: Yırtılma, Çatlak ve İncelme Değerlendirmesi
4- Evaluation Stage - Wrinkles: Kırışma Değerlendirmesi
5- Evaluation Stage - Draw-In: Şekillendirme sonu sac kenar konturu
6- Evaluation Stage - Skid Lines: Sacda iz oluşma alanları
7- Evaluation Stage - Surface: A-Class yüzey kusurları
8- Evaluation Stage - Forces: Şekillendirme kuvvetleri
9- Raporlama
10-Sorun bazlı değerlendirme 


Sıcak Şekillendirme (Hotforming) (8 Saat)

1- Sıcak Sac-Metal Şekllendirmeye Giriş
     • Proses tanımı: Isıtma + sıcak şekillendirme + soğutma +kesme operasyonlarının sac metal şekillendirme için tanımlanması
     • Malzemedeki değişimler: Sıcaklık, şekillendirme hızı ve metalin fazına bağlı malzeme özellikleri, CCT Diyagramları,
     • Mekanik-Isı-Mikroyapı alanlarının kapalı çözümü: Sac metalin şekillendirmesinde gerilme-gerinme, ısı transferi ve malzeme yapısı özellikleri değişiminin birbirine etkileriyle birlikte kapalı çözümü 
2- İstenen Değişken Parça ÖZelliklerini Sağlama
     • Sıcak şekillendirme prosesinde sac metali kısmi ısıtma ve soğutma yöntemleri, amaca özel ısıl işlem
     • Kaynaklı, farklı kalınlıkta haddelenmiş ve üstüste kaynaklanmış sacların sıcak şekillendirilmesi
     • Pres hız profilinin optimizasyonu 
3- Kalıp Soğutma Tanımı: Soğutma kanalları ve ilgili parametrelerinin tanımlanması, kalıptaki sıcak bölgeler, kalıba ölçek verme, tekrarlı parça basma döngüsünün simülasyonu


+90 (216) 456 47 91
AutoForm Eğitimi

AutoForm Eğitimi

Process Explorer+DieDesigner+Incremental Solver (16 saat)  

1- AutoForm Plus R7 Arayüzü  
2- Parça ve/veya kalıp yüzeylerinin şekillendirme operasyonlarına hazırlanması (Part stage)
     • Simetri, Pozisyonlama, Filletleme, Geometride düzeltmeler/değişiklikler, Sac malzeme seçimi, OneStep fizibilite çözümü(Formcheck), Açınım bulma 
3- Proses planının hazırlanması (Plan stage)
     • Pres hattı ve operasyonların seçimi/belirlenmesi
     • Parçada otomatik/manuel geometrik unsur tanıma, unsurların şekillendirme elemanlarının belirlenmesi, operasyonlara yerleştirilmesi
     • Gruplamalar, kesme/formlama açı kontrolü 
4- 4 Boyutlu Proses planı ve Operasyon konsepti (Die Face stage) 
5- Kalıp yüzeyi hazırlama ve detayları (Die Face stage)
     • Dolgu, Sınır dolgusu, Morphing, Pot Çemberi, Çevre geliştirme(Addendum), Form/Flange Çelikleri hazırlama 
6- Incremental çözüm için proses tanımlama (Process stage)
     • Genel proses parametrelerinin tanımı  (pres/kalıp stroku ve hızı, sürtünme katsayısı…)
     • Kalıp elemanları tanımlama, Kamlı operasyonlar;
     • Operasyon ve kalıp elemanlarına ait parametreler (baskı kuvvetleri, strok, kalıp boşlukları…(
     • Süzme kanalları, Pilot pimleri, Spacer’lar tanımlama
     • Geriyaylanma(Springback) çözümü tanımlama 
7- Simülasyonu çalıştırma (Simulation stage)
     • Hassasiyet için sayısal parametreler, Zaman/strok adımları kontrolü, Eleman tipi
8- Trim Optimizasyonu
     • Simülasyonu trim optimizasyonu için çalıştırma ve yüksek doğrulukta açınım veya kesme hatlarını hesaplama
9- Simülasyon sonuçlarının değerlendirilmesi (Evaluation stage)
     • İncelme, yırtılma çıktıları, kırışma çıktıları, FLD, sac metal akışı, iz oluşumu, geriyaylanma, yüzey kalite kusurları, kalıp kuvvetleri… çıktıları ve değerlendirilmesi.

 

Springback Compensator (8 saat)

1- Geriyaylanma Telafisine Başlangıç Şartları
     • Prosesin tüm operasyonlarıyla FinalValidation setup’ına göre simülasyonu
- Parçanın üretilebilirlik fizibilitesi, parça kalitesi ve proses kararlılığının sağlanması
        - Telafi edilebilir olmasının kontrolü
2- Minimum Klempleme/Sabitleme Konsepti
3- Geriyaylanma nedenlerinin değerlendirilmesi ve telafi stratejisinin belirlenmesi
     • Operasyon sırasının geriyaylanmaya etkisi
     • Her bir operasyonun geriyaylanma değerleri ve değerlendirilmesi
4- Geriyaylanma Telafisinin Uygulanması, "Drawshell" Stratejisi 


Sigma (16 saat)

1- Systematic Process Improvement
     • Systematic Process Improvement analizi tanımlama (dizayn değişkenleri ve aralıkları)        
     • Systematic Process Improvement sonuçlarını değerlendirme
     • Sorunları otomatik arama ve değerlendirme
     • Proses penceresi
2- Robustness
     • Robustness için noise değişkenlerini tanımlama
     • Robustness sonuçlarını değerlendirme
     • Cp, Cpk değerlerini değerlendirme
3- Robust Process Improvement
     • Systematic Process Improvement ve Robustness’ı birlikte çözdürme
     • Robustness’ın AutoForm Sigma ile iyileştirilmesi

 

Advanced Postprocessing (8 saat)

1- Temel Bilgiler: Gerinme(strain), Yırtılma değerlendirmesi, İncelme değerlendirmesi
2- Sonuçları değerlendirme ilkeleri: Parça şekillendirme kalitesi için koşullar, AutoForm’un sağladığı değerlendirme araçları 
3- Evaluation Stage - Splits: Yırtılma, Çatlak ve İncelme Değerlendirmesi
4- Evaluation Stage - Wrinkles: Kırışma Değerlendirmesi
5- Evaluation Stage - Draw-In: Şekillendirme sonu sac kenar konturu
6- Evaluation Stage - Skid Lines: Sacda iz oluşma alanları
7- Evaluation Stage - Surface: A-Class yüzey kusurları
8- Evaluation Stage - Forces: Şekillendirme kuvvetleri
9- Raporlama
10-Sorun bazlı değerlendirme 


Sıcak Şekillendirme (Hotforming) (8 Saat)

1- Sıcak Sac-Metal Şekllendirmeye Giriş
     • Proses tanımı: Isıtma + sıcak şekillendirme + soğutma +kesme operasyonlarının sac metal şekillendirme için tanımlanması
     • Malzemedeki değişimler: Sıcaklık, şekillendirme hızı ve metalin fazına bağlı malzeme özellikleri, CCT Diyagramları,
     • Mekanik-Isı-Mikroyapı alanlarının kapalı çözümü: Sac metalin şekillendirmesinde gerilme-gerinme, ısı transferi ve malzeme yapısı özellikleri değişiminin birbirine etkileriyle birlikte kapalı çözümü 
2- İstenen Değişken Parça ÖZelliklerini Sağlama
     • Sıcak şekillendirme prosesinde sac metali kısmi ısıtma ve soğutma yöntemleri, amaca özel ısıl işlem
     • Kaynaklı, farklı kalınlıkta haddelenmiş ve üstüste kaynaklanmış sacların sıcak şekillendirilmesi
     • Pres hız profilinin optimizasyonu 
3- Kalıp Soğutma Tanımı: Soğutma kanalları ve ilgili parametrelerinin tanımlanması, kalıptaki sıcak bölgeler, kalıba ölçek verme, tekrarlı parça basma döngüsünün simülasyonu


+90 (216) 456 47 91

AutoForm Eğitimi

AutoForm Eğitimi

Process Explorer+DieDesigner+Incremental Solver (16 saat)  

1- AutoForm Plus R7 Arayüzü  
2- Parça ve/veya kalıp yüzeylerinin şekillendirme operasyonlarına hazırlanması (Part stage)
     • Simetri, Pozisyonlama, Filletleme, Geometride düzeltmeler/değişiklikler, Sac malzeme seçimi, OneStep fizibilite çözümü(Formcheck), Açınım bulma 
3- Proses planının hazırlanması (Plan stage)
     • Pres hattı ve operasyonların seçimi/belirlenmesi
     • Parçada otomatik/manuel geometrik unsur tanıma, unsurların şekillendirme elemanlarının belirlenmesi, operasyonlara yerleştirilmesi
     • Gruplamalar, kesme/formlama açı kontrolü 
4- 4 Boyutlu Proses planı ve Operasyon konsepti (Die Face stage) 
5- Kalıp yüzeyi hazırlama ve detayları (Die Face stage)
     • Dolgu, Sınır dolgusu, Morphing, Pot Çemberi, Çevre geliştirme(Addendum), Form/Flange Çelikleri hazırlama 
6- Incremental çözüm için proses tanımlama (Process stage)
     • Genel proses parametrelerinin tanımı  (pres/kalıp stroku ve hızı, sürtünme katsayısı…)
     • Kalıp elemanları tanımlama, Kamlı operasyonlar;
     • Operasyon ve kalıp elemanlarına ait parametreler (baskı kuvvetleri, strok, kalıp boşlukları…(
     • Süzme kanalları, Pilot pimleri, Spacer’lar tanımlama
     • Geriyaylanma(Springback) çözümü tanımlama 
7- Simülasyonu çalıştırma (Simulation stage)
     • Hassasiyet için sayısal parametreler, Zaman/strok adımları kontrolü, Eleman tipi
8- Trim Optimizasyonu
     • Simülasyonu trim optimizasyonu için çalıştırma ve yüksek doğrulukta açınım veya kesme hatlarını hesaplama
9- Simülasyon sonuçlarının değerlendirilmesi (Evaluation stage)
     • İncelme, yırtılma çıktıları, kırışma çıktıları, FLD, sac metal akışı, iz oluşumu, geriyaylanma, yüzey kalite kusurları, kalıp kuvvetleri… çıktıları ve değerlendirilmesi.

 

Springback Compensator (8 saat)

1- Geriyaylanma Telafisine Başlangıç Şartları
     • Prosesin tüm operasyonlarıyla FinalValidation setup’ına göre simülasyonu
- Parçanın üretilebilirlik fizibilitesi, parça kalitesi ve proses kararlılığının sağlanması
        - Telafi edilebilir olmasının kontrolü
2- Minimum Klempleme/Sabitleme Konsepti
3- Geriyaylanma nedenlerinin değerlendirilmesi ve telafi stratejisinin belirlenmesi
     • Operasyon sırasının geriyaylanmaya etkisi
     • Her bir operasyonun geriyaylanma değerleri ve değerlendirilmesi
4- Geriyaylanma Telafisinin Uygulanması, "Drawshell" Stratejisi 


Sigma (16 saat)

1- Systematic Process Improvement
     • Systematic Process Improvement analizi tanımlama (dizayn değişkenleri ve aralıkları)        
     • Systematic Process Improvement sonuçlarını değerlendirme
     • Sorunları otomatik arama ve değerlendirme
     • Proses penceresi
2- Robustness
     • Robustness için noise değişkenlerini tanımlama
     • Robustness sonuçlarını değerlendirme
     • Cp, Cpk değerlerini değerlendirme
3- Robust Process Improvement
     • Systematic Process Improvement ve Robustness’ı birlikte çözdürme
     • Robustness’ın AutoForm Sigma ile iyileştirilmesi

 

Advanced Postprocessing (8 saat)

1- Temel Bilgiler: Gerinme(strain), Yırtılma değerlendirmesi, İncelme değerlendirmesi
2- Sonuçları değerlendirme ilkeleri: Parça şekillendirme kalitesi için koşullar, AutoForm’un sağladığı değerlendirme araçları 
3- Evaluation Stage - Splits: Yırtılma, Çatlak ve İncelme Değerlendirmesi
4- Evaluation Stage - Wrinkles: Kırışma Değerlendirmesi
5- Evaluation Stage - Draw-In: Şekillendirme sonu sac kenar konturu
6- Evaluation Stage - Skid Lines: Sacda iz oluşma alanları
7- Evaluation Stage - Surface: A-Class yüzey kusurları
8- Evaluation Stage - Forces: Şekillendirme kuvvetleri
9- Raporlama
10-Sorun bazlı değerlendirme 


Sıcak Şekillendirme (Hotforming) (8 Saat)

1- Sıcak Sac-Metal Şekllendirmeye Giriş
     • Proses tanımı: Isıtma + sıcak şekillendirme + soğutma +kesme operasyonlarının sac metal şekillendirme için tanımlanması
     • Malzemedeki değişimler: Sıcaklık, şekillendirme hızı ve metalin fazına bağlı malzeme özellikleri, CCT Diyagramları,
     • Mekanik-Isı-Mikroyapı alanlarının kapalı çözümü: Sac metalin şekillendirmesinde gerilme-gerinme, ısı transferi ve malzeme yapısı özellikleri değişiminin birbirine etkileriyle birlikte kapalı çözümü 
2- İstenen Değişken Parça ÖZelliklerini Sağlama
     • Sıcak şekillendirme prosesinde sac metali kısmi ısıtma ve soğutma yöntemleri, amaca özel ısıl işlem
     • Kaynaklı, farklı kalınlıkta haddelenmiş ve üstüste kaynaklanmış sacların sıcak şekillendirilmesi
     • Pres hız profilinin optimizasyonu 
3- Kalıp Soğutma Tanımı: Soğutma kanalları ve ilgili parametrelerinin tanımlanması, kalıptaki sıcak bölgeler, kalıba ölçek verme, tekrarlı parça basma döngüsünün simülasyonu


+90 (216) 456 47 91

AutoForm Eğitimi

AutoForm Eğitimi

Process Explorer+DieDesigner+Incremental Solver (16 saat)  

1- AutoForm Plus R7 Arayüzü  
2- Parça ve/veya kalıp yüzeylerinin şekillendirme operasyonlarına hazırlanması (Part stage)
     • Simetri, Pozisyonlama, Filletleme, Geometride düzeltmeler/değişiklikler, Sac malzeme seçimi, OneStep fizibilite çözümü(Formcheck), Açınım bulma 
3- Proses planının hazırlanması (Plan stage)
     • Pres hattı ve operasyonların seçimi/belirlenmesi
     • Parçada otomatik/manuel geometrik unsur tanıma, unsurların şekillendirme elemanlarının belirlenmesi, operasyonlara yerleştirilmesi
     • Gruplamalar, kesme/formlama açı kontrolü 
4- 4 Boyutlu Proses planı ve Operasyon konsepti (Die Face stage) 
5- Kalıp yüzeyi hazırlama ve detayları (Die Face stage)
     • Dolgu, Sınır dolgusu, Morphing, Pot Çemberi, Çevre geliştirme(Addendum), Form/Flange Çelikleri hazırlama 
6- Incremental çözüm için proses tanımlama (Process stage)
     • Genel proses parametrelerinin tanımı  (pres/kalıp stroku ve hızı, sürtünme katsayısı…)
     • Kalıp elemanları tanımlama, Kamlı operasyonlar;
     • Operasyon ve kalıp elemanlarına ait parametreler (baskı kuvvetleri, strok, kalıp boşlukları…(
     • Süzme kanalları, Pilot pimleri, Spacer’lar tanımlama
     • Geriyaylanma(Springback) çözümü tanımlama 
7- Simülasyonu çalıştırma (Simulation stage)
     • Hassasiyet için sayısal parametreler, Zaman/strok adımları kontrolü, Eleman tipi
8- Trim Optimizasyonu
     • Simülasyonu trim optimizasyonu için çalıştırma ve yüksek doğrulukta açınım veya kesme hatlarını hesaplama
9- Simülasyon sonuçlarının değerlendirilmesi (Evaluation stage)
     • İncelme, yırtılma çıktıları, kırışma çıktıları, FLD, sac metal akışı, iz oluşumu, geriyaylanma, yüzey kalite kusurları, kalıp kuvvetleri… çıktıları ve değerlendirilmesi.

 

Springback Compensator (8 saat)

1- Geriyaylanma Telafisine Başlangıç Şartları
     • Prosesin tüm operasyonlarıyla FinalValidation setup’ına göre simülasyonu
- Parçanın üretilebilirlik fizibilitesi, parça kalitesi ve proses kararlılığının sağlanması
        - Telafi edilebilir olmasının kontrolü
2- Minimum Klempleme/Sabitleme Konsepti
3- Geriyaylanma nedenlerinin değerlendirilmesi ve telafi stratejisinin belirlenmesi
     • Operasyon sırasının geriyaylanmaya etkisi
     • Her bir operasyonun geriyaylanma değerleri ve değerlendirilmesi
4- Geriyaylanma Telafisinin Uygulanması, "Drawshell" Stratejisi 


Sigma (16 saat)

1- Systematic Process Improvement
     • Systematic Process Improvement analizi tanımlama (dizayn değişkenleri ve aralıkları)        
     • Systematic Process Improvement sonuçlarını değerlendirme
     • Sorunları otomatik arama ve değerlendirme
     • Proses penceresi
2- Robustness
     • Robustness için noise değişkenlerini tanımlama
     • Robustness sonuçlarını değerlendirme
     • Cp, Cpk değerlerini değerlendirme
3- Robust Process Improvement
     • Systematic Process Improvement ve Robustness’ı birlikte çözdürme
     • Robustness’ın AutoForm Sigma ile iyileştirilmesi

 

Advanced Postprocessing (8 saat)

1- Temel Bilgiler: Gerinme(strain), Yırtılma değerlendirmesi, İncelme değerlendirmesi
2- Sonuçları değerlendirme ilkeleri: Parça şekillendirme kalitesi için koşullar, AutoForm’un sağladığı değerlendirme araçları 
3- Evaluation Stage - Splits: Yırtılma, Çatlak ve İncelme Değerlendirmesi
4- Evaluation Stage - Wrinkles: Kırışma Değerlendirmesi
5- Evaluation Stage - Draw-In: Şekillendirme sonu sac kenar konturu
6- Evaluation Stage - Skid Lines: Sacda iz oluşma alanları
7- Evaluation Stage - Surface: A-Class yüzey kusurları
8- Evaluation Stage - Forces: Şekillendirme kuvvetleri
9- Raporlama
10-Sorun bazlı değerlendirme 


Sıcak Şekillendirme (Hotforming) (8 Saat)

1- Sıcak Sac-Metal Şekllendirmeye Giriş
     • Proses tanımı: Isıtma + sıcak şekillendirme + soğutma +kesme operasyonlarının sac metal şekillendirme için tanımlanması
     • Malzemedeki değişimler: Sıcaklık, şekillendirme hızı ve metalin fazına bağlı malzeme özellikleri, CCT Diyagramları,
     • Mekanik-Isı-Mikroyapı alanlarının kapalı çözümü: Sac metalin şekillendirmesinde gerilme-gerinme, ısı transferi ve malzeme yapısı özellikleri değişiminin birbirine etkileriyle birlikte kapalı çözümü 
2- İstenen Değişken Parça ÖZelliklerini Sağlama
     • Sıcak şekillendirme prosesinde sac metali kısmi ısıtma ve soğutma yöntemleri, amaca özel ısıl işlem
     • Kaynaklı, farklı kalınlıkta haddelenmiş ve üstüste kaynaklanmış sacların sıcak şekillendirilmesi
     • Pres hız profilinin optimizasyonu 
3- Kalıp Soğutma Tanımı: Soğutma kanalları ve ilgili parametrelerinin tanımlanması, kalıptaki sıcak bölgeler, kalıba ölçek verme, tekrarlı parça basma döngüsünün simülasyonu