+90 (216) 456 47 91
Deneme ve Parça Üretimi

Deneme ve Parça Üretimi

Deneme ve Parça Üretimi Çözümleri

Sac metal endüstrisindekiler için parçaların ve proseslerin uzun vadede kararlılığını artırmak kilit  bir faktördür. Bugün hemen her parça üretim şirketi rastgele veya öngörülemeyen üretim problemleri ile karşılaşmaktadır.

·      Kalite isteklerini karşılayan birçok parça üretiminden sonra red oranları aniden artabilir; örn. sac rulosunu değiştirince parça kalite toleransları sağlanamıyor  hale gelebilir.

·      Parça üretim prosesinde sürekli ayarlamalar yapmaktan dolayı üretim hedefleri yakalanamaz; örn. pres parametrelerindeki (yağlayıcı, pot baskısı ve dağılımı gibi) veya ürün geometric unsurlarındaki (örn daha yuvarlar kenarlar) değişimler kararsız bir şekillendirme prosesine yol açabilir.

·     Deneme ve parça üretimi çözümleri kullanıcıların kalıp tasarımının ve üretimin ilk aşamalarında üretim prosesinin stabilite(kararlılık) sorunlarını görmelerini sağlar. Başka bir deyişle şirketler artık kararlı bir proses için en iyi ürün ve en iyi kalıp tasarımını geliştirebilirler.

Deneme ve parça üretimi çözümü aşağıdaki faydaları sağlar:

·      Yazılım, sac metal şekillendirme simülasyonu ile istatistik proses kontrol tekniklerini birleştirmektedir. Bu, mühendislerin ürün ve kalıp tasarımının ilk aşamalarında üretim prosesinin kapasitesini(Cp, Cpk) belirlemelerini sağlar. Sonuç olarak plan dışı üretim hattı duruşları ve pres hattı sorunlarının giderilmesi işlemleri minimize edilmiş olur.

·      Üretim prosesinin yapısında var olan değişkenlik ve gürültü dikkate alınarak simülasyonda üretim ortamı daha iyi yansıtılmaktadır. Bu değişkenlerin üretim prosesine etkisi, yazılımda bulunan ileri şekillendirme simülasyonu teknikleri ile stokastik bileşimi dolayısıyla artık hesaplanabilir ve öngörülebilir duruma gelmiştir.

·      Yazılım parçadaki kalite hedefine en fazla etkisi olan baskın faktörü belirler. Kararlı(robust) optimum bulununcaya kadar tasarım ve proses parametrelerini değiştirip istatistik analiz yapılarak çoklu simülasyonlar yapılır. Bu kararlı optimum, şirketin kalite ve üretim hedeflerini karşılayan en güvenilir genel üretim şartlarına karşılık gelmektedir.

·      Tasarımcılar ve üretim mühendislerinin rahatça kullanımı için uygun istatistik algoritmalar seçilmiş ve entegre edilmiştir. Böylece istatistiik uzmanları üzerindeki iş yükünü azaltır. Aynı zamanda parça tasarımı, kalıp tasarımı ve üretim bölümleri arasında eşzamanlı mühendislik yapılmasını mümkün kılar.

Potansiyel üretim sorunları deneme ve parça üretimi çözümüyle araç geliştirme döngüsünde erken fazlarda çözülerek zaman ve kaynak kazancı sağlanır. Bu tür bir çalışma aynı zamanda eni araç modellerinin pazara daha erken çıkartılabilmesi anlamına gelmektedir. 

Deneme ve parça üretimi çözümünün ana özellikleri aşağıdaki gibidir:

·      Şekillendirme simülasyonu ile istatistik proses kontrol tekniklerinin bileşimidir.

·      Dizayn parametreleri ve gürültü değişkenleri yazılımın menüsünden ve grafik alandan verilebilir.

·      Parça kalitesinin değişkenliği ve gürültü değişkenlerinin etkisi hızlıca belirlenebilir.

·      Çoklu simülasyonların otomatik olarak tanımlanması ve çalıştırılması mümkündür.

·      Proses kapasitesi göstergelerini(Cp, Cpk) parça üzerinde direkt olarak grafik alanda görüntüler. 

 Deneme ve parça üretimi için AutoForm modülleri

AutoForm Sigma: Sac metal parça ve proseslerinin kararlılığının analizi ve geliştirilmesine yönelik geliştirimiş yazılım modülüdür. Şekillendirme proseslerinin iyileştirilmesi, son doğrulaması, parça red oranlarının azaltılmasına hizmet eder.   


+90 (216) 456 47 91
Deneme ve Parça Üretimi

Deneme ve Parça Üretimi

Deneme ve Parça Üretimi Çözümleri

Sac metal endüstrisindekiler için parçaların ve proseslerin uzun vadede kararlılığını artırmak kilit  bir faktördür. Bugün hemen her parça üretim şirketi rastgele veya öngörülemeyen üretim problemleri ile karşılaşmaktadır.

·      Kalite isteklerini karşılayan birçok parça üretiminden sonra red oranları aniden artabilir; örn. sac rulosunu değiştirince parça kalite toleransları sağlanamıyor  hale gelebilir.

·      Parça üretim prosesinde sürekli ayarlamalar yapmaktan dolayı üretim hedefleri yakalanamaz; örn. pres parametrelerindeki (yağlayıcı, pot baskısı ve dağılımı gibi) veya ürün geometric unsurlarındaki (örn daha yuvarlar kenarlar) değişimler kararsız bir şekillendirme prosesine yol açabilir.

·     Deneme ve parça üretimi çözümleri kullanıcıların kalıp tasarımının ve üretimin ilk aşamalarında üretim prosesinin stabilite(kararlılık) sorunlarını görmelerini sağlar. Başka bir deyişle şirketler artık kararlı bir proses için en iyi ürün ve en iyi kalıp tasarımını geliştirebilirler.

Deneme ve parça üretimi çözümü aşağıdaki faydaları sağlar:

·      Yazılım, sac metal şekillendirme simülasyonu ile istatistik proses kontrol tekniklerini birleştirmektedir. Bu, mühendislerin ürün ve kalıp tasarımının ilk aşamalarında üretim prosesinin kapasitesini(Cp, Cpk) belirlemelerini sağlar. Sonuç olarak plan dışı üretim hattı duruşları ve pres hattı sorunlarının giderilmesi işlemleri minimize edilmiş olur.

·      Üretim prosesinin yapısında var olan değişkenlik ve gürültü dikkate alınarak simülasyonda üretim ortamı daha iyi yansıtılmaktadır. Bu değişkenlerin üretim prosesine etkisi, yazılımda bulunan ileri şekillendirme simülasyonu teknikleri ile stokastik bileşimi dolayısıyla artık hesaplanabilir ve öngörülebilir duruma gelmiştir.

·      Yazılım parçadaki kalite hedefine en fazla etkisi olan baskın faktörü belirler. Kararlı(robust) optimum bulununcaya kadar tasarım ve proses parametrelerini değiştirip istatistik analiz yapılarak çoklu simülasyonlar yapılır. Bu kararlı optimum, şirketin kalite ve üretim hedeflerini karşılayan en güvenilir genel üretim şartlarına karşılık gelmektedir.

·      Tasarımcılar ve üretim mühendislerinin rahatça kullanımı için uygun istatistik algoritmalar seçilmiş ve entegre edilmiştir. Böylece istatistiik uzmanları üzerindeki iş yükünü azaltır. Aynı zamanda parça tasarımı, kalıp tasarımı ve üretim bölümleri arasında eşzamanlı mühendislik yapılmasını mümkün kılar.

Potansiyel üretim sorunları deneme ve parça üretimi çözümüyle araç geliştirme döngüsünde erken fazlarda çözülerek zaman ve kaynak kazancı sağlanır. Bu tür bir çalışma aynı zamanda eni araç modellerinin pazara daha erken çıkartılabilmesi anlamına gelmektedir. 

Deneme ve parça üretimi çözümünün ana özellikleri aşağıdaki gibidir:

·      Şekillendirme simülasyonu ile istatistik proses kontrol tekniklerinin bileşimidir.

·      Dizayn parametreleri ve gürültü değişkenleri yazılımın menüsünden ve grafik alandan verilebilir.

·      Parça kalitesinin değişkenliği ve gürültü değişkenlerinin etkisi hızlıca belirlenebilir.

·      Çoklu simülasyonların otomatik olarak tanımlanması ve çalıştırılması mümkündür.

·      Proses kapasitesi göstergelerini(Cp, Cpk) parça üzerinde direkt olarak grafik alanda görüntüler. 

 Deneme ve parça üretimi için AutoForm modülleri

AutoForm Sigma: Sac metal parça ve proseslerinin kararlılığının analizi ve geliştirilmesine yönelik geliştirimiş yazılım modülüdür. Şekillendirme proseslerinin iyileştirilmesi, son doğrulaması, parça red oranlarının azaltılmasına hizmet eder.   


+90 (216) 456 47 91

Deneme ve Parça Üretimi

Deneme ve Parça Üretimi

Deneme ve Parça Üretimi Çözümleri

Sac metal endüstrisindekiler için parçaların ve proseslerin uzun vadede kararlılığını artırmak kilit  bir faktördür. Bugün hemen her parça üretim şirketi rastgele veya öngörülemeyen üretim problemleri ile karşılaşmaktadır.

·      Kalite isteklerini karşılayan birçok parça üretiminden sonra red oranları aniden artabilir; örn. sac rulosunu değiştirince parça kalite toleransları sağlanamıyor  hale gelebilir.

·      Parça üretim prosesinde sürekli ayarlamalar yapmaktan dolayı üretim hedefleri yakalanamaz; örn. pres parametrelerindeki (yağlayıcı, pot baskısı ve dağılımı gibi) veya ürün geometric unsurlarındaki (örn daha yuvarlar kenarlar) değişimler kararsız bir şekillendirme prosesine yol açabilir.

·     Deneme ve parça üretimi çözümleri kullanıcıların kalıp tasarımının ve üretimin ilk aşamalarında üretim prosesinin stabilite(kararlılık) sorunlarını görmelerini sağlar. Başka bir deyişle şirketler artık kararlı bir proses için en iyi ürün ve en iyi kalıp tasarımını geliştirebilirler.

Deneme ve parça üretimi çözümü aşağıdaki faydaları sağlar:

·      Yazılım, sac metal şekillendirme simülasyonu ile istatistik proses kontrol tekniklerini birleştirmektedir. Bu, mühendislerin ürün ve kalıp tasarımının ilk aşamalarında üretim prosesinin kapasitesini(Cp, Cpk) belirlemelerini sağlar. Sonuç olarak plan dışı üretim hattı duruşları ve pres hattı sorunlarının giderilmesi işlemleri minimize edilmiş olur.

·      Üretim prosesinin yapısında var olan değişkenlik ve gürültü dikkate alınarak simülasyonda üretim ortamı daha iyi yansıtılmaktadır. Bu değişkenlerin üretim prosesine etkisi, yazılımda bulunan ileri şekillendirme simülasyonu teknikleri ile stokastik bileşimi dolayısıyla artık hesaplanabilir ve öngörülebilir duruma gelmiştir.

·      Yazılım parçadaki kalite hedefine en fazla etkisi olan baskın faktörü belirler. Kararlı(robust) optimum bulununcaya kadar tasarım ve proses parametrelerini değiştirip istatistik analiz yapılarak çoklu simülasyonlar yapılır. Bu kararlı optimum, şirketin kalite ve üretim hedeflerini karşılayan en güvenilir genel üretim şartlarına karşılık gelmektedir.

·      Tasarımcılar ve üretim mühendislerinin rahatça kullanımı için uygun istatistik algoritmalar seçilmiş ve entegre edilmiştir. Böylece istatistiik uzmanları üzerindeki iş yükünü azaltır. Aynı zamanda parça tasarımı, kalıp tasarımı ve üretim bölümleri arasında eşzamanlı mühendislik yapılmasını mümkün kılar.

Potansiyel üretim sorunları deneme ve parça üretimi çözümüyle araç geliştirme döngüsünde erken fazlarda çözülerek zaman ve kaynak kazancı sağlanır. Bu tür bir çalışma aynı zamanda eni araç modellerinin pazara daha erken çıkartılabilmesi anlamına gelmektedir. 

Deneme ve parça üretimi çözümünün ana özellikleri aşağıdaki gibidir:

·      Şekillendirme simülasyonu ile istatistik proses kontrol tekniklerinin bileşimidir.

·      Dizayn parametreleri ve gürültü değişkenleri yazılımın menüsünden ve grafik alandan verilebilir.

·      Parça kalitesinin değişkenliği ve gürültü değişkenlerinin etkisi hızlıca belirlenebilir.

·      Çoklu simülasyonların otomatik olarak tanımlanması ve çalıştırılması mümkündür.

·      Proses kapasitesi göstergelerini(Cp, Cpk) parça üzerinde direkt olarak grafik alanda görüntüler. 

 Deneme ve parça üretimi için AutoForm modülleri

AutoForm Sigma: Sac metal parça ve proseslerinin kararlılığının analizi ve geliştirilmesine yönelik geliştirimiş yazılım modülüdür. Şekillendirme proseslerinin iyileştirilmesi, son doğrulaması, parça red oranlarının azaltılmasına hizmet eder.   


+90 (216) 456 47 91

Deneme ve Parça Üretimi

Deneme ve Parça Üretimi

Deneme ve Parça Üretimi Çözümleri

Sac metal endüstrisindekiler için parçaların ve proseslerin uzun vadede kararlılığını artırmak kilit  bir faktördür. Bugün hemen her parça üretim şirketi rastgele veya öngörülemeyen üretim problemleri ile karşılaşmaktadır.

·      Kalite isteklerini karşılayan birçok parça üretiminden sonra red oranları aniden artabilir; örn. sac rulosunu değiştirince parça kalite toleransları sağlanamıyor  hale gelebilir.

·      Parça üretim prosesinde sürekli ayarlamalar yapmaktan dolayı üretim hedefleri yakalanamaz; örn. pres parametrelerindeki (yağlayıcı, pot baskısı ve dağılımı gibi) veya ürün geometric unsurlarındaki (örn daha yuvarlar kenarlar) değişimler kararsız bir şekillendirme prosesine yol açabilir.

·     Deneme ve parça üretimi çözümleri kullanıcıların kalıp tasarımının ve üretimin ilk aşamalarında üretim prosesinin stabilite(kararlılık) sorunlarını görmelerini sağlar. Başka bir deyişle şirketler artık kararlı bir proses için en iyi ürün ve en iyi kalıp tasarımını geliştirebilirler.

Deneme ve parça üretimi çözümü aşağıdaki faydaları sağlar:

·      Yazılım, sac metal şekillendirme simülasyonu ile istatistik proses kontrol tekniklerini birleştirmektedir. Bu, mühendislerin ürün ve kalıp tasarımının ilk aşamalarında üretim prosesinin kapasitesini(Cp, Cpk) belirlemelerini sağlar. Sonuç olarak plan dışı üretim hattı duruşları ve pres hattı sorunlarının giderilmesi işlemleri minimize edilmiş olur.

·      Üretim prosesinin yapısında var olan değişkenlik ve gürültü dikkate alınarak simülasyonda üretim ortamı daha iyi yansıtılmaktadır. Bu değişkenlerin üretim prosesine etkisi, yazılımda bulunan ileri şekillendirme simülasyonu teknikleri ile stokastik bileşimi dolayısıyla artık hesaplanabilir ve öngörülebilir duruma gelmiştir.

·      Yazılım parçadaki kalite hedefine en fazla etkisi olan baskın faktörü belirler. Kararlı(robust) optimum bulununcaya kadar tasarım ve proses parametrelerini değiştirip istatistik analiz yapılarak çoklu simülasyonlar yapılır. Bu kararlı optimum, şirketin kalite ve üretim hedeflerini karşılayan en güvenilir genel üretim şartlarına karşılık gelmektedir.

·      Tasarımcılar ve üretim mühendislerinin rahatça kullanımı için uygun istatistik algoritmalar seçilmiş ve entegre edilmiştir. Böylece istatistiik uzmanları üzerindeki iş yükünü azaltır. Aynı zamanda parça tasarımı, kalıp tasarımı ve üretim bölümleri arasında eşzamanlı mühendislik yapılmasını mümkün kılar.

Potansiyel üretim sorunları deneme ve parça üretimi çözümüyle araç geliştirme döngüsünde erken fazlarda çözülerek zaman ve kaynak kazancı sağlanır. Bu tür bir çalışma aynı zamanda eni araç modellerinin pazara daha erken çıkartılabilmesi anlamına gelmektedir. 

Deneme ve parça üretimi çözümünün ana özellikleri aşağıdaki gibidir:

·      Şekillendirme simülasyonu ile istatistik proses kontrol tekniklerinin bileşimidir.

·      Dizayn parametreleri ve gürültü değişkenleri yazılımın menüsünden ve grafik alandan verilebilir.

·      Parça kalitesinin değişkenliği ve gürültü değişkenlerinin etkisi hızlıca belirlenebilir.

·      Çoklu simülasyonların otomatik olarak tanımlanması ve çalıştırılması mümkündür.

·      Proses kapasitesi göstergelerini(Cp, Cpk) parça üzerinde direkt olarak grafik alanda görüntüler. 

 Deneme ve parça üretimi için AutoForm modülleri

AutoForm Sigma: Sac metal parça ve proseslerinin kararlılığının analizi ve geliştirilmesine yönelik geliştirimiş yazılım modülüdür. Şekillendirme proseslerinin iyileştirilmesi, son doğrulaması, parça red oranlarının azaltılmasına hizmet eder.