+90 (216) 456 47 91
Planlama ve Fiyatlandırma

Planlama ve Fiyatlandırma

Planlama, Fiyatlandırma Çözümleri 

Kalıp ve parça maliyetleri öngörüsü yıllardan beri 2 boyutlu çizimler ve basit  çalışma tablolarında yapılmaktadır. Bu, parça ve kalıbı ait birçok değerin manuel girilmesini gerektiren zaman alan, hantal ve sübjektif bir çalışma şeklidir. 

Günümüzde yüksek rekabetin olduğu endüstri ortamında üretim maliyetlerini minimize etmek hayati önem taşır. AutoForm’un planlama ve fiyatlandırma çözümü yenilikçi grafik(Cad) tabanlı yaklaşımı, parça geometrik unsurlarını otomatik olarak yakalaması ve şekillendirme operasyonları için kendi içindeki maliyet hesaplama modülüyle maliyet hesaplama işlemini hızlandırır. Hızlı, güvenilir ve tutarlı olarak maliyeti optimize edilmiş şekillendirme prosesinin belirlenmesini sağlar.

Planlama ve fiyatlandırma çözümünün planlama ve maliyet bölümleri için kullanımı kolaydır ve yüksek oranda otomatize edilmiştir. Kullanıcıların basılacak parça için bir üretim operasyonu sıralaması yapmasını, parça üretilebilirliğini değerlendirmesini, malzeme kullanımını optimize etmesini, kalıp ve parça maliyetlerini belirlemesini sağlar.

Kalıp ve parça maliyet öngörüleri, çoğunlukla bütçe ve kaynak planlamalarında, teklif hazırlama ve teklif değerlendirme aşamalarında kullanılır.

Planlama ve Fiyatlandırma çözümü aşağıdaki faydaları sağlar:

·      Planlama ve maliyet bölümleri için kullanımı kolay yazılım

·      Kalıp ve parça için güvenilir, tutarlı ve hızlı maliyet öngörüleri yapar

·      Mühendislik ve parça değişikliklerinin maliyet üzerine etkisini değerlendirmeyi sağlar.

·      Tedarikçi tekliflerinin karşılaştırılmasını, dış ve iç kaynak kullanım maliyetlerinin değerlendirilmesini sağlar.

Planlama ve Fiyatlandırma çözümünün ana özellikleri aşağıdaki gibidir:

·      Cad geometriyi kullanan grafik tabanlı 3D yaklaşım

·      Parça geometrik unsurlarının ve ilgili üretim adımlarının otomatik belirlenmesi

·      Şekillendirme operasyonları için akıllı maliyetlendirme modülü

·      İşçilik saati, kalıp malzeme ve stok parça maliyetlerinin yerel fiyatlarla uyarlanabilmesi

Planlama ve fiyatlandırma için AutoForm modülleri

AutoForm CostEstimator: AutoForm CostEstimator yeni bir yaklaşımla parça geometrisi üzerinden hesaplamayla maliyetler çıkartır. Parça farklı oprasyonlarda yapılacak geometric unsurları(bükme, 2. form bölgeleri, delikler…) tanınarak operasyonlara dağıtılır. Birim işçilik, mühendislik ve malzeme maliyetleri(değiştirilebilir) de dikkate alınarak kalıp seti ve parça maliyeti oldukça güvenilir olarak hesaplanabilir.

AutoForm ProcessPlanner: Proses planı tanımı yapılmasını, kolayca değiştirilerek alternative tanımların değerlendirilmesini sağlar. Proses planı yapıldıktan sonra maliyet öngörüsü yapılabilir. Proses planı tanımında geometri otomatik olarak tanınır(feature detection) ve operasyonlara dağıtılır. Kısmi kesme operasyonunun detayları(hurda ayırma hatları…) trim plan ile kolayca tanımlanabilir.


+90 (216) 456 47 91
Planlama ve Fiyatlandırma

Planlama ve Fiyatlandırma

Planlama, Fiyatlandırma Çözümleri 

Kalıp ve parça maliyetleri öngörüsü yıllardan beri 2 boyutlu çizimler ve basit  çalışma tablolarında yapılmaktadır. Bu, parça ve kalıbı ait birçok değerin manuel girilmesini gerektiren zaman alan, hantal ve sübjektif bir çalışma şeklidir. 

Günümüzde yüksek rekabetin olduğu endüstri ortamında üretim maliyetlerini minimize etmek hayati önem taşır. AutoForm’un planlama ve fiyatlandırma çözümü yenilikçi grafik(Cad) tabanlı yaklaşımı, parça geometrik unsurlarını otomatik olarak yakalaması ve şekillendirme operasyonları için kendi içindeki maliyet hesaplama modülüyle maliyet hesaplama işlemini hızlandırır. Hızlı, güvenilir ve tutarlı olarak maliyeti optimize edilmiş şekillendirme prosesinin belirlenmesini sağlar.

Planlama ve fiyatlandırma çözümünün planlama ve maliyet bölümleri için kullanımı kolaydır ve yüksek oranda otomatize edilmiştir. Kullanıcıların basılacak parça için bir üretim operasyonu sıralaması yapmasını, parça üretilebilirliğini değerlendirmesini, malzeme kullanımını optimize etmesini, kalıp ve parça maliyetlerini belirlemesini sağlar.

Kalıp ve parça maliyet öngörüleri, çoğunlukla bütçe ve kaynak planlamalarında, teklif hazırlama ve teklif değerlendirme aşamalarında kullanılır.

Planlama ve Fiyatlandırma çözümü aşağıdaki faydaları sağlar:

·      Planlama ve maliyet bölümleri için kullanımı kolay yazılım

·      Kalıp ve parça için güvenilir, tutarlı ve hızlı maliyet öngörüleri yapar

·      Mühendislik ve parça değişikliklerinin maliyet üzerine etkisini değerlendirmeyi sağlar.

·      Tedarikçi tekliflerinin karşılaştırılmasını, dış ve iç kaynak kullanım maliyetlerinin değerlendirilmesini sağlar.

Planlama ve Fiyatlandırma çözümünün ana özellikleri aşağıdaki gibidir:

·      Cad geometriyi kullanan grafik tabanlı 3D yaklaşım

·      Parça geometrik unsurlarının ve ilgili üretim adımlarının otomatik belirlenmesi

·      Şekillendirme operasyonları için akıllı maliyetlendirme modülü

·      İşçilik saati, kalıp malzeme ve stok parça maliyetlerinin yerel fiyatlarla uyarlanabilmesi

Planlama ve fiyatlandırma için AutoForm modülleri

AutoForm CostEstimator: AutoForm CostEstimator yeni bir yaklaşımla parça geometrisi üzerinden hesaplamayla maliyetler çıkartır. Parça farklı oprasyonlarda yapılacak geometric unsurları(bükme, 2. form bölgeleri, delikler…) tanınarak operasyonlara dağıtılır. Birim işçilik, mühendislik ve malzeme maliyetleri(değiştirilebilir) de dikkate alınarak kalıp seti ve parça maliyeti oldukça güvenilir olarak hesaplanabilir.

AutoForm ProcessPlanner: Proses planı tanımı yapılmasını, kolayca değiştirilerek alternative tanımların değerlendirilmesini sağlar. Proses planı yapıldıktan sonra maliyet öngörüsü yapılabilir. Proses planı tanımında geometri otomatik olarak tanınır(feature detection) ve operasyonlara dağıtılır. Kısmi kesme operasyonunun detayları(hurda ayırma hatları…) trim plan ile kolayca tanımlanabilir.


+90 (216) 456 47 91

Planlama ve Fiyatlandırma

Planlama ve Fiyatlandırma

Planlama, Fiyatlandırma Çözümleri 

Kalıp ve parça maliyetleri öngörüsü yıllardan beri 2 boyutlu çizimler ve basit  çalışma tablolarında yapılmaktadır. Bu, parça ve kalıbı ait birçok değerin manuel girilmesini gerektiren zaman alan, hantal ve sübjektif bir çalışma şeklidir. 

Günümüzde yüksek rekabetin olduğu endüstri ortamında üretim maliyetlerini minimize etmek hayati önem taşır. AutoForm’un planlama ve fiyatlandırma çözümü yenilikçi grafik(Cad) tabanlı yaklaşımı, parça geometrik unsurlarını otomatik olarak yakalaması ve şekillendirme operasyonları için kendi içindeki maliyet hesaplama modülüyle maliyet hesaplama işlemini hızlandırır. Hızlı, güvenilir ve tutarlı olarak maliyeti optimize edilmiş şekillendirme prosesinin belirlenmesini sağlar.

Planlama ve fiyatlandırma çözümünün planlama ve maliyet bölümleri için kullanımı kolaydır ve yüksek oranda otomatize edilmiştir. Kullanıcıların basılacak parça için bir üretim operasyonu sıralaması yapmasını, parça üretilebilirliğini değerlendirmesini, malzeme kullanımını optimize etmesini, kalıp ve parça maliyetlerini belirlemesini sağlar.

Kalıp ve parça maliyet öngörüleri, çoğunlukla bütçe ve kaynak planlamalarında, teklif hazırlama ve teklif değerlendirme aşamalarında kullanılır.

Planlama ve Fiyatlandırma çözümü aşağıdaki faydaları sağlar:

·      Planlama ve maliyet bölümleri için kullanımı kolay yazılım

·      Kalıp ve parça için güvenilir, tutarlı ve hızlı maliyet öngörüleri yapar

·      Mühendislik ve parça değişikliklerinin maliyet üzerine etkisini değerlendirmeyi sağlar.

·      Tedarikçi tekliflerinin karşılaştırılmasını, dış ve iç kaynak kullanım maliyetlerinin değerlendirilmesini sağlar.

Planlama ve Fiyatlandırma çözümünün ana özellikleri aşağıdaki gibidir:

·      Cad geometriyi kullanan grafik tabanlı 3D yaklaşım

·      Parça geometrik unsurlarının ve ilgili üretim adımlarının otomatik belirlenmesi

·      Şekillendirme operasyonları için akıllı maliyetlendirme modülü

·      İşçilik saati, kalıp malzeme ve stok parça maliyetlerinin yerel fiyatlarla uyarlanabilmesi

Planlama ve fiyatlandırma için AutoForm modülleri

AutoForm CostEstimator: AutoForm CostEstimator yeni bir yaklaşımla parça geometrisi üzerinden hesaplamayla maliyetler çıkartır. Parça farklı oprasyonlarda yapılacak geometric unsurları(bükme, 2. form bölgeleri, delikler…) tanınarak operasyonlara dağıtılır. Birim işçilik, mühendislik ve malzeme maliyetleri(değiştirilebilir) de dikkate alınarak kalıp seti ve parça maliyeti oldukça güvenilir olarak hesaplanabilir.

AutoForm ProcessPlanner: Proses planı tanımı yapılmasını, kolayca değiştirilerek alternative tanımların değerlendirilmesini sağlar. Proses planı yapıldıktan sonra maliyet öngörüsü yapılabilir. Proses planı tanımında geometri otomatik olarak tanınır(feature detection) ve operasyonlara dağıtılır. Kısmi kesme operasyonunun detayları(hurda ayırma hatları…) trim plan ile kolayca tanımlanabilir.


+90 (216) 456 47 91

Planlama ve Fiyatlandırma

Planlama ve Fiyatlandırma

Planlama, Fiyatlandırma Çözümleri 

Kalıp ve parça maliyetleri öngörüsü yıllardan beri 2 boyutlu çizimler ve basit  çalışma tablolarında yapılmaktadır. Bu, parça ve kalıbı ait birçok değerin manuel girilmesini gerektiren zaman alan, hantal ve sübjektif bir çalışma şeklidir. 

Günümüzde yüksek rekabetin olduğu endüstri ortamında üretim maliyetlerini minimize etmek hayati önem taşır. AutoForm’un planlama ve fiyatlandırma çözümü yenilikçi grafik(Cad) tabanlı yaklaşımı, parça geometrik unsurlarını otomatik olarak yakalaması ve şekillendirme operasyonları için kendi içindeki maliyet hesaplama modülüyle maliyet hesaplama işlemini hızlandırır. Hızlı, güvenilir ve tutarlı olarak maliyeti optimize edilmiş şekillendirme prosesinin belirlenmesini sağlar.

Planlama ve fiyatlandırma çözümünün planlama ve maliyet bölümleri için kullanımı kolaydır ve yüksek oranda otomatize edilmiştir. Kullanıcıların basılacak parça için bir üretim operasyonu sıralaması yapmasını, parça üretilebilirliğini değerlendirmesini, malzeme kullanımını optimize etmesini, kalıp ve parça maliyetlerini belirlemesini sağlar.

Kalıp ve parça maliyet öngörüleri, çoğunlukla bütçe ve kaynak planlamalarında, teklif hazırlama ve teklif değerlendirme aşamalarında kullanılır.

Planlama ve Fiyatlandırma çözümü aşağıdaki faydaları sağlar:

·      Planlama ve maliyet bölümleri için kullanımı kolay yazılım

·      Kalıp ve parça için güvenilir, tutarlı ve hızlı maliyet öngörüleri yapar

·      Mühendislik ve parça değişikliklerinin maliyet üzerine etkisini değerlendirmeyi sağlar.

·      Tedarikçi tekliflerinin karşılaştırılmasını, dış ve iç kaynak kullanım maliyetlerinin değerlendirilmesini sağlar.

Planlama ve Fiyatlandırma çözümünün ana özellikleri aşağıdaki gibidir:

·      Cad geometriyi kullanan grafik tabanlı 3D yaklaşım

·      Parça geometrik unsurlarının ve ilgili üretim adımlarının otomatik belirlenmesi

·      Şekillendirme operasyonları için akıllı maliyetlendirme modülü

·      İşçilik saati, kalıp malzeme ve stok parça maliyetlerinin yerel fiyatlarla uyarlanabilmesi

Planlama ve fiyatlandırma için AutoForm modülleri

AutoForm CostEstimator: AutoForm CostEstimator yeni bir yaklaşımla parça geometrisi üzerinden hesaplamayla maliyetler çıkartır. Parça farklı oprasyonlarda yapılacak geometric unsurları(bükme, 2. form bölgeleri, delikler…) tanınarak operasyonlara dağıtılır. Birim işçilik, mühendislik ve malzeme maliyetleri(değiştirilebilir) de dikkate alınarak kalıp seti ve parça maliyeti oldukça güvenilir olarak hesaplanabilir.

AutoForm ProcessPlanner: Proses planı tanımı yapılmasını, kolayca değiştirilerek alternative tanımların değerlendirilmesini sağlar. Proses planı yapıldıktan sonra maliyet öngörüsü yapılabilir. Proses planı tanımında geometri otomatik olarak tanınır(feature detection) ve operasyonlara dağıtılır. Kısmi kesme operasyonunun detayları(hurda ayırma hatları…) trim plan ile kolayca tanımlanabilir.