+90 (216) 456 47 91
ABAQUS

Ana Sayfa >  Yazılım > Abaqus >

ABAQUS

Günümüz endüstrisi, globalleşmenin de etkisiyle giderek rekabetin arttığı bir hal almıştır ve rekabet gün geçtikçe artmaya devam etmektedir. Bu bağlamda; şirketler tasarım/üretim süreçlerini kısaltmak ve maliyeti azaltmak, tüm bunları yaparken de kalitelerinden ödün vermemek adına çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Kimi zaman, bu zorlukları aşmak için çeşitli tavizler vermektedirler. Bu noktada ABAQUS, tasarım ve üretim süreçlerini anlama ve analiz etme süreçlerinde kullanıcılara benzersiz bir deneyim sunmaktadır.

ABAQUS, spesifik bir endüstriye ait olmayan, tümleşik bir sonlu elemanlar yazılımıdır. Havacılık, otomotiv, inşaat, medikal sektörü gibi çok çeşitli endüstrilerde kullanılmasının yanı sıra bilimsel araştırmaların analiz ihtiyaçlarını da karşılamaktadır.ABAQUS ile çok basit lineer problemlerden en zorlu kompleks problemlere kadar pek çok farklı alanı kapsayan olaylar simule edilebilir. Sunduğu çok çeşitli malzeme modelleri ve sonlu eleman tipleri sayesinde kullanıcıya sonlu elemanlar metodunu kullanarak gerçekleştirebileceği klasik yöntemlerle çözülmesi zor olan lineer ve non-lineer büyük ölçekli projeleri efektif bir şekilde analiz etme imkanı sunar.Kullanıcı, çeşitli seçeneklerin arasında seçim yapmakta özgürdür ve en efektif kombinasyonu kendisi belirlemek durumundadır.

ABAQUS ile; kavramsal tasarım iyileştirmeleri, montaj analizleri ve karmaşık üretim analizleri gerçekleştirilebilir. Bunların yanısıra çok çeşitli malzeme modelleri ve eleman tipleri sayesinde yeni malzemeler tanımlanarak analiz edilebilir. Öte yandan implicit ve explicit yöntemleri bir arada kullanabileceğiniz bir ortam sunması sayesinde sağlıklı ve güvenilir sonuçlar verir. Kullanıcının, aşamalı bir olayı bir önceki aşamanın verisini kullanarak adım adım analiz etmesine imkan tanırken explicit ve implicit methodların bir arada kullanılması analiz sürecini ciddi ölçüde azaltır. Ayrıca programlanabilir özellikleri ve arayüzünün kişiselleştirilebilir olması firmaya ve endüstriye özel çeşitli arayüzler/ortamlar tasarlanmasına imkan tanır. ABAQUS’ün ABAQUS/Standard, ABAQUS/Explicit ve ABAQUS/CFD olmak üzere 3 çeşit analiz paketi bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli eklentilerle ABAQUS’ün kabiliyetleri daha da arttırılabilir.

ABAQUS gün geçtikçe daha da genişleyen çok geniş, güçlü ve güvenilir sonlu eleman kütüphanesine sahiptir. Esnek bir sonlu elemanlar yazılımı olmasının bir nedeni de sahip olduğu çok geniş eleman kütüphanesi sayesinde çok farklı alanlarda çözümler sunmasıdır. ABAQUS sadece yapısal analizler için kullanılan bir sonlu elemanlar yazılımı değildir. Esasında yapısal analizden çok daha farklı alanlara da sonlu eleman çözümleri sunar.

ABAQUS ile yapı/konstrüksiyon analizleri dışında

 • Isı transferi problemleri çözülebilir. (ısı, ısı-akışkan, ısı-elektrik vb.)
 • Kütle transferi problemleri çözülebilir.
 • Elektrikli komponentlerin termal analizleri yapılabilir.
 • Akustik problemler (iç-dış akustik) çözülebilir.
 • Zemin mekaniği problemleri çözülebilir. (Boşluk sıvısı analizleri)
 • Piezoelektrik(yarı-iletken) malzemelerin analizleri yapılabilir.
 • Elektromanyetik analizler yapılabilir.
 • Akış analizleri gerçekleştirilebilir. 

ABAQUS çözüm kabiliyetlerine göre ABAQUS/Standard, ABAQUS/Explicit, ABAQUS/CFD ve olmak üzere 3 çeşit pakete ayrılmıştır:

ABAQUS/Standard: Lineer ve non-lineer karakteristiğe sahip bir çok problemi çözebileceğiniz genel amaçlı ve esnek sonlu elemanlar çözümleri sunan ABAQUS çözücüsüdür. Bu çözücü kullanılarak; statik, sanki-statik (quasi static) ve yavaş gerçekleşen dinamik olaylar için en efektif çözümleri sunan çözücüdür. Örneğin: conta sızdırmazlığı, bir lastiğin yolda sürekli hareketi, kompozit malzemelerde çatlak gelişimi gibi yüksek doğruluk gerektiren olaylar abaqus/standard çözücüsü kullanılarak modellenebilir. Çok adımlı bir proses tek modelle analiz edilebilir. Geniş ve esnek malzeme modülü sayesinde kullanıcıya en gelişmiş malzemeleri modelleme imkanı sunar.  Geniş sonlu eleman kütüphanesi en doğru sonuçları en kısa sürede elde etmeye yardımcı olur. Geniş ve ayrıntılı dökümantasyonu kullanıcıya gerektiğinde kullanması için geniş bilgi kaynağı sunar.  

 • İmplicit çözüm metodunu kullanır.
 • Malzeme ve geometri kaynaklı non-lineer statik modeller çözümlenebilir.
 • Transient modellerde geometri kaynaklı non-lineerlikler belirli ölçüde modellenebilir.
 • Statik, sanki statik ve yavaş gerçekleşen simulasyonlar için en iyi sonuçları verir.
 • Sıkıştırılamaz elemanların (lastik, kauçuk vb.) simulasyonları için hibrit formulasyon vardır.
 • Farklı problemlerin modellenmesin için çok çeşitli eleman tipleri bulundurur.
 • Güçlü kontakt algoritması hem temas yüzeylerinin modellenmesini kolaylaştırır, doğru ve güvenilir sonuçlar verir. 

ABAQUS/Explicit: Abaqus/Explicit özel bir takım analizler için geliştirilmiş sonlu elemanlar çözücüsüdür. Explicit methodu kullanır. Çarpma, patlama, düşme, çarpışma, darbe gibi tamamen ve dominant olarak non-lineer kısa sürede gerçekleşen dinamik olayları modellemek için efektif çözümler sunar. Ayrıca Abaqus/standard ile yapılabilen quasi statik simulasyonlar explicitle de yapılabilir.

 • Explicit method kullanır.
 • Geometri, malzeme ve sınır koşullarından kaynaklanan non-lineer etkiler analize dahil edilebilir.
 • Çarpma, düşme, patlama gibi hızlı gerçekleşen, detaylı olayların analizleri için en iyi, sağlıklı ve güvenilir sonuçları verir.
 • Kontakt koşulları için iterasyonlara gerek duymaz bu sayede hesaplama maliyetini düşürür.
 • Standart’ta olduğu gibi explicitte de güçlü kontakt algoritması bulunur.
 • Sabit diskte standard kadar yer kaplamaz. Büyük problemler için daha güvenilir ve efektif sonuçlar verir.

ABAQUS/CFD: Abaqus CFD hesaplamalı akışkanlar dinamiği modülüdür. Geniş kapsamlı türbülanslı sıkıştırılamaz akış problemlerine çözüm sağlar.

 • ABAQUS/CAE ileri akışkanlar dinamiği alanında preproses ve post proses imkanı sunar. Abaqus/CFD ile geniş çapta non-lineer ısı-akışkan ve yapı-akışkan problemleri çözülebilir.
 • Abaqus CFD ile sıkıştırılamaz laminer ve türbülanslı iç ve dış akış problemleri steady state veya transient olarak çözülebilir. Abaqus/CFD ile çok karmaşık geometrilerin akış analizini dahi yapmak mümkündür.
 • Isı-taşınımı içeren ve çözümü için ektra enerji denklemi gerektiren denklemler de ABAQUS/CFD ile çözülebilir modele kaldırma kuvveti etkileri de dahil edilebilir.
 • Arbitrary Lagrange Euler(ALE) tanımını kullanarak deforme olabilen mesh ile hareket denklemleri, ısı transferi ve türbülanslı taşınma analizleri yapılabilir. Ayrıca deforme olabilen mesh problemleri ön tanımlı sınır hareketleri de içerebilir.

ABAQUS/CAE (Complete Abaqus Environment): Abaqus/Standard/Explicit/CFD için geliştirilmiş bütünleşik ve kullanışlı bir modelleme(pre-proses) ve görüntüleme(post-porses) arayüzüdür. Özelleştirmelere ve geliştirmeye açık arayüzü sayesinde modelleme süresi ciddi anlamda azaltılabilir. Modelleme, montaj, analiz ve sonuç görüntüleme modüllerini tek arayüzde kullanıcıya sunar. Bu özelliği sayesinde kolay anlaşılır ve öğrenmesi basittir.

Arayüzü kullanarak parça ve montaj oluşturmak mümkündür buna ek olarak kullanıcı CAD verisini dışarıdan da import edebilir. Öte yandan, farklı programlar ile bütünleşik olarak çalışabilir. CATIA V5, SolidWorks ve Pro/ENGINEER’a parça veya montaj modifikasyonlarının sonlu elemanlar modelinde görülme hızının arttırılması için ABAQUS’le birlikte çalışan modüller de vardır.


+90 (216) 456 47 91
ABAQUS

Ana Sayfa >  Yazılım > Abaqus >

ABAQUS

Günümüz endüstrisi, globalleşmenin de etkisiyle giderek rekabetin arttığı bir hal almıştır ve rekabet gün geçtikçe artmaya devam etmektedir. Bu bağlamda; şirketler tasarım/üretim süreçlerini kısaltmak ve maliyeti azaltmak, tüm bunları yaparken de kalitelerinden ödün vermemek adına çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Kimi zaman, bu zorlukları aşmak için çeşitli tavizler vermektedirler. Bu noktada ABAQUS, tasarım ve üretim süreçlerini anlama ve analiz etme süreçlerinde kullanıcılara benzersiz bir deneyim sunmaktadır.

ABAQUS, spesifik bir endüstriye ait olmayan, tümleşik bir sonlu elemanlar yazılımıdır. Havacılık, otomotiv, inşaat, medikal sektörü gibi çok çeşitli endüstrilerde kullanılmasının yanı sıra bilimsel araştırmaların analiz ihtiyaçlarını da karşılamaktadır.ABAQUS ile çok basit lineer problemlerden en zorlu kompleks problemlere kadar pek çok farklı alanı kapsayan olaylar simule edilebilir. Sunduğu çok çeşitli malzeme modelleri ve sonlu eleman tipleri sayesinde kullanıcıya sonlu elemanlar metodunu kullanarak gerçekleştirebileceği klasik yöntemlerle çözülmesi zor olan lineer ve non-lineer büyük ölçekli projeleri efektif bir şekilde analiz etme imkanı sunar.Kullanıcı, çeşitli seçeneklerin arasında seçim yapmakta özgürdür ve en efektif kombinasyonu kendisi belirlemek durumundadır.

ABAQUS ile; kavramsal tasarım iyileştirmeleri, montaj analizleri ve karmaşık üretim analizleri gerçekleştirilebilir. Bunların yanısıra çok çeşitli malzeme modelleri ve eleman tipleri sayesinde yeni malzemeler tanımlanarak analiz edilebilir. Öte yandan implicit ve explicit yöntemleri bir arada kullanabileceğiniz bir ortam sunması sayesinde sağlıklı ve güvenilir sonuçlar verir. Kullanıcının, aşamalı bir olayı bir önceki aşamanın verisini kullanarak adım adım analiz etmesine imkan tanırken explicit ve implicit methodların bir arada kullanılması analiz sürecini ciddi ölçüde azaltır. Ayrıca programlanabilir özellikleri ve arayüzünün kişiselleştirilebilir olması firmaya ve endüstriye özel çeşitli arayüzler/ortamlar tasarlanmasına imkan tanır. ABAQUS’ün ABAQUS/Standard, ABAQUS/Explicit ve ABAQUS/CFD olmak üzere 3 çeşit analiz paketi bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli eklentilerle ABAQUS’ün kabiliyetleri daha da arttırılabilir.

ABAQUS gün geçtikçe daha da genişleyen çok geniş, güçlü ve güvenilir sonlu eleman kütüphanesine sahiptir. Esnek bir sonlu elemanlar yazılımı olmasının bir nedeni de sahip olduğu çok geniş eleman kütüphanesi sayesinde çok farklı alanlarda çözümler sunmasıdır. ABAQUS sadece yapısal analizler için kullanılan bir sonlu elemanlar yazılımı değildir. Esasında yapısal analizden çok daha farklı alanlara da sonlu eleman çözümleri sunar.

ABAQUS ile yapı/konstrüksiyon analizleri dışında

 • Isı transferi problemleri çözülebilir. (ısı, ısı-akışkan, ısı-elektrik vb.)
 • Kütle transferi problemleri çözülebilir.
 • Elektrikli komponentlerin termal analizleri yapılabilir.
 • Akustik problemler (iç-dış akustik) çözülebilir.
 • Zemin mekaniği problemleri çözülebilir. (Boşluk sıvısı analizleri)
 • Piezoelektrik(yarı-iletken) malzemelerin analizleri yapılabilir.
 • Elektromanyetik analizler yapılabilir.
 • Akış analizleri gerçekleştirilebilir. 

ABAQUS çözüm kabiliyetlerine göre ABAQUS/Standard, ABAQUS/Explicit, ABAQUS/CFD ve olmak üzere 3 çeşit pakete ayrılmıştır:

ABAQUS/Standard: Lineer ve non-lineer karakteristiğe sahip bir çok problemi çözebileceğiniz genel amaçlı ve esnek sonlu elemanlar çözümleri sunan ABAQUS çözücüsüdür. Bu çözücü kullanılarak; statik, sanki-statik (quasi static) ve yavaş gerçekleşen dinamik olaylar için en efektif çözümleri sunan çözücüdür. Örneğin: conta sızdırmazlığı, bir lastiğin yolda sürekli hareketi, kompozit malzemelerde çatlak gelişimi gibi yüksek doğruluk gerektiren olaylar abaqus/standard çözücüsü kullanılarak modellenebilir. Çok adımlı bir proses tek modelle analiz edilebilir. Geniş ve esnek malzeme modülü sayesinde kullanıcıya en gelişmiş malzemeleri modelleme imkanı sunar.  Geniş sonlu eleman kütüphanesi en doğru sonuçları en kısa sürede elde etmeye yardımcı olur. Geniş ve ayrıntılı dökümantasyonu kullanıcıya gerektiğinde kullanması için geniş bilgi kaynağı sunar.  

 • İmplicit çözüm metodunu kullanır.
 • Malzeme ve geometri kaynaklı non-lineer statik modeller çözümlenebilir.
 • Transient modellerde geometri kaynaklı non-lineerlikler belirli ölçüde modellenebilir.
 • Statik, sanki statik ve yavaş gerçekleşen simulasyonlar için en iyi sonuçları verir.
 • Sıkıştırılamaz elemanların (lastik, kauçuk vb.) simulasyonları için hibrit formulasyon vardır.
 • Farklı problemlerin modellenmesin için çok çeşitli eleman tipleri bulundurur.
 • Güçlü kontakt algoritması hem temas yüzeylerinin modellenmesini kolaylaştırır, doğru ve güvenilir sonuçlar verir. 

ABAQUS/Explicit: Abaqus/Explicit özel bir takım analizler için geliştirilmiş sonlu elemanlar çözücüsüdür. Explicit methodu kullanır. Çarpma, patlama, düşme, çarpışma, darbe gibi tamamen ve dominant olarak non-lineer kısa sürede gerçekleşen dinamik olayları modellemek için efektif çözümler sunar. Ayrıca Abaqus/standard ile yapılabilen quasi statik simulasyonlar explicitle de yapılabilir.

 • Explicit method kullanır.
 • Geometri, malzeme ve sınır koşullarından kaynaklanan non-lineer etkiler analize dahil edilebilir.
 • Çarpma, düşme, patlama gibi hızlı gerçekleşen, detaylı olayların analizleri için en iyi, sağlıklı ve güvenilir sonuçları verir.
 • Kontakt koşulları için iterasyonlara gerek duymaz bu sayede hesaplama maliyetini düşürür.
 • Standart’ta olduğu gibi explicitte de güçlü kontakt algoritması bulunur.
 • Sabit diskte standard kadar yer kaplamaz. Büyük problemler için daha güvenilir ve efektif sonuçlar verir.

ABAQUS/CFD: Abaqus CFD hesaplamalı akışkanlar dinamiği modülüdür. Geniş kapsamlı türbülanslı sıkıştırılamaz akış problemlerine çözüm sağlar.

 • ABAQUS/CAE ileri akışkanlar dinamiği alanında preproses ve post proses imkanı sunar. Abaqus/CFD ile geniş çapta non-lineer ısı-akışkan ve yapı-akışkan problemleri çözülebilir.
 • Abaqus CFD ile sıkıştırılamaz laminer ve türbülanslı iç ve dış akış problemleri steady state veya transient olarak çözülebilir. Abaqus/CFD ile çok karmaşık geometrilerin akış analizini dahi yapmak mümkündür.
 • Isı-taşınımı içeren ve çözümü için ektra enerji denklemi gerektiren denklemler de ABAQUS/CFD ile çözülebilir modele kaldırma kuvveti etkileri de dahil edilebilir.
 • Arbitrary Lagrange Euler(ALE) tanımını kullanarak deforme olabilen mesh ile hareket denklemleri, ısı transferi ve türbülanslı taşınma analizleri yapılabilir. Ayrıca deforme olabilen mesh problemleri ön tanımlı sınır hareketleri de içerebilir.

ABAQUS/CAE (Complete Abaqus Environment): Abaqus/Standard/Explicit/CFD için geliştirilmiş bütünleşik ve kullanışlı bir modelleme(pre-proses) ve görüntüleme(post-porses) arayüzüdür. Özelleştirmelere ve geliştirmeye açık arayüzü sayesinde modelleme süresi ciddi anlamda azaltılabilir. Modelleme, montaj, analiz ve sonuç görüntüleme modüllerini tek arayüzde kullanıcıya sunar. Bu özelliği sayesinde kolay anlaşılır ve öğrenmesi basittir.

Arayüzü kullanarak parça ve montaj oluşturmak mümkündür buna ek olarak kullanıcı CAD verisini dışarıdan da import edebilir. Öte yandan, farklı programlar ile bütünleşik olarak çalışabilir. CATIA V5, SolidWorks ve Pro/ENGINEER’a parça veya montaj modifikasyonlarının sonlu elemanlar modelinde görülme hızının arttırılması için ABAQUS’le birlikte çalışan modüller de vardır.


+90 (216) 456 47 91

ABAQUS

Ana Sayfa >  Yazılım > Abaqus >

ABAQUS

Günümüz endüstrisi, globalleşmenin de etkisiyle giderek rekabetin arttığı bir hal almıştır ve rekabet gün geçtikçe artmaya devam etmektedir. Bu bağlamda; şirketler tasarım/üretim süreçlerini kısaltmak ve maliyeti azaltmak, tüm bunları yaparken de kalitelerinden ödün vermemek adına çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Kimi zaman, bu zorlukları aşmak için çeşitli tavizler vermektedirler. Bu noktada ABAQUS, tasarım ve üretim süreçlerini anlama ve analiz etme süreçlerinde kullanıcılara benzersiz bir deneyim sunmaktadır.

ABAQUS, spesifik bir endüstriye ait olmayan, tümleşik bir sonlu elemanlar yazılımıdır. Havacılık, otomotiv, inşaat, medikal sektörü gibi çok çeşitli endüstrilerde kullanılmasının yanı sıra bilimsel araştırmaların analiz ihtiyaçlarını da karşılamaktadır.ABAQUS ile çok basit lineer problemlerden en zorlu kompleks problemlere kadar pek çok farklı alanı kapsayan olaylar simule edilebilir. Sunduğu çok çeşitli malzeme modelleri ve sonlu eleman tipleri sayesinde kullanıcıya sonlu elemanlar metodunu kullanarak gerçekleştirebileceği klasik yöntemlerle çözülmesi zor olan lineer ve non-lineer büyük ölçekli projeleri efektif bir şekilde analiz etme imkanı sunar.Kullanıcı, çeşitli seçeneklerin arasında seçim yapmakta özgürdür ve en efektif kombinasyonu kendisi belirlemek durumundadır.

ABAQUS ile; kavramsal tasarım iyileştirmeleri, montaj analizleri ve karmaşık üretim analizleri gerçekleştirilebilir. Bunların yanısıra çok çeşitli malzeme modelleri ve eleman tipleri sayesinde yeni malzemeler tanımlanarak analiz edilebilir. Öte yandan implicit ve explicit yöntemleri bir arada kullanabileceğiniz bir ortam sunması sayesinde sağlıklı ve güvenilir sonuçlar verir. Kullanıcının, aşamalı bir olayı bir önceki aşamanın verisini kullanarak adım adım analiz etmesine imkan tanırken explicit ve implicit methodların bir arada kullanılması analiz sürecini ciddi ölçüde azaltır. Ayrıca programlanabilir özellikleri ve arayüzünün kişiselleştirilebilir olması firmaya ve endüstriye özel çeşitli arayüzler/ortamlar tasarlanmasına imkan tanır. ABAQUS’ün ABAQUS/Standard, ABAQUS/Explicit ve ABAQUS/CFD olmak üzere 3 çeşit analiz paketi bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli eklentilerle ABAQUS’ün kabiliyetleri daha da arttırılabilir.

ABAQUS gün geçtikçe daha da genişleyen çok geniş, güçlü ve güvenilir sonlu eleman kütüphanesine sahiptir. Esnek bir sonlu elemanlar yazılımı olmasının bir nedeni de sahip olduğu çok geniş eleman kütüphanesi sayesinde çok farklı alanlarda çözümler sunmasıdır. ABAQUS sadece yapısal analizler için kullanılan bir sonlu elemanlar yazılımı değildir. Esasında yapısal analizden çok daha farklı alanlara da sonlu eleman çözümleri sunar.

ABAQUS ile yapı/konstrüksiyon analizleri dışında

 • Isı transferi problemleri çözülebilir. (ısı, ısı-akışkan, ısı-elektrik vb.)
 • Kütle transferi problemleri çözülebilir.
 • Elektrikli komponentlerin termal analizleri yapılabilir.
 • Akustik problemler (iç-dış akustik) çözülebilir.
 • Zemin mekaniği problemleri çözülebilir. (Boşluk sıvısı analizleri)
 • Piezoelektrik(yarı-iletken) malzemelerin analizleri yapılabilir.
 • Elektromanyetik analizler yapılabilir.
 • Akış analizleri gerçekleştirilebilir. 

ABAQUS çözüm kabiliyetlerine göre ABAQUS/Standard, ABAQUS/Explicit, ABAQUS/CFD ve olmak üzere 3 çeşit pakete ayrılmıştır:

ABAQUS/Standard: Lineer ve non-lineer karakteristiğe sahip bir çok problemi çözebileceğiniz genel amaçlı ve esnek sonlu elemanlar çözümleri sunan ABAQUS çözücüsüdür. Bu çözücü kullanılarak; statik, sanki-statik (quasi static) ve yavaş gerçekleşen dinamik olaylar için en efektif çözümleri sunan çözücüdür. Örneğin: conta sızdırmazlığı, bir lastiğin yolda sürekli hareketi, kompozit malzemelerde çatlak gelişimi gibi yüksek doğruluk gerektiren olaylar abaqus/standard çözücüsü kullanılarak modellenebilir. Çok adımlı bir proses tek modelle analiz edilebilir. Geniş ve esnek malzeme modülü sayesinde kullanıcıya en gelişmiş malzemeleri modelleme imkanı sunar.  Geniş sonlu eleman kütüphanesi en doğru sonuçları en kısa sürede elde etmeye yardımcı olur. Geniş ve ayrıntılı dökümantasyonu kullanıcıya gerektiğinde kullanması için geniş bilgi kaynağı sunar.  

 • İmplicit çözüm metodunu kullanır.
 • Malzeme ve geometri kaynaklı non-lineer statik modeller çözümlenebilir.
 • Transient modellerde geometri kaynaklı non-lineerlikler belirli ölçüde modellenebilir.
 • Statik, sanki statik ve yavaş gerçekleşen simulasyonlar için en iyi sonuçları verir.
 • Sıkıştırılamaz elemanların (lastik, kauçuk vb.) simulasyonları için hibrit formulasyon vardır.
 • Farklı problemlerin modellenmesin için çok çeşitli eleman tipleri bulundurur.
 • Güçlü kontakt algoritması hem temas yüzeylerinin modellenmesini kolaylaştırır, doğru ve güvenilir sonuçlar verir. 

ABAQUS/Explicit: Abaqus/Explicit özel bir takım analizler için geliştirilmiş sonlu elemanlar çözücüsüdür. Explicit methodu kullanır. Çarpma, patlama, düşme, çarpışma, darbe gibi tamamen ve dominant olarak non-lineer kısa sürede gerçekleşen dinamik olayları modellemek için efektif çözümler sunar. Ayrıca Abaqus/standard ile yapılabilen quasi statik simulasyonlar explicitle de yapılabilir.

 • Explicit method kullanır.
 • Geometri, malzeme ve sınır koşullarından kaynaklanan non-lineer etkiler analize dahil edilebilir.
 • Çarpma, düşme, patlama gibi hızlı gerçekleşen, detaylı olayların analizleri için en iyi, sağlıklı ve güvenilir sonuçları verir.
 • Kontakt koşulları için iterasyonlara gerek duymaz bu sayede hesaplama maliyetini düşürür.
 • Standart’ta olduğu gibi explicitte de güçlü kontakt algoritması bulunur.
 • Sabit diskte standard kadar yer kaplamaz. Büyük problemler için daha güvenilir ve efektif sonuçlar verir.

ABAQUS/CFD: Abaqus CFD hesaplamalı akışkanlar dinamiği modülüdür. Geniş kapsamlı türbülanslı sıkıştırılamaz akış problemlerine çözüm sağlar.

 • ABAQUS/CAE ileri akışkanlar dinamiği alanında preproses ve post proses imkanı sunar. Abaqus/CFD ile geniş çapta non-lineer ısı-akışkan ve yapı-akışkan problemleri çözülebilir.
 • Abaqus CFD ile sıkıştırılamaz laminer ve türbülanslı iç ve dış akış problemleri steady state veya transient olarak çözülebilir. Abaqus/CFD ile çok karmaşık geometrilerin akış analizini dahi yapmak mümkündür.
 • Isı-taşınımı içeren ve çözümü için ektra enerji denklemi gerektiren denklemler de ABAQUS/CFD ile çözülebilir modele kaldırma kuvveti etkileri de dahil edilebilir.
 • Arbitrary Lagrange Euler(ALE) tanımını kullanarak deforme olabilen mesh ile hareket denklemleri, ısı transferi ve türbülanslı taşınma analizleri yapılabilir. Ayrıca deforme olabilen mesh problemleri ön tanımlı sınır hareketleri de içerebilir.

ABAQUS/CAE (Complete Abaqus Environment): Abaqus/Standard/Explicit/CFD için geliştirilmiş bütünleşik ve kullanışlı bir modelleme(pre-proses) ve görüntüleme(post-porses) arayüzüdür. Özelleştirmelere ve geliştirmeye açık arayüzü sayesinde modelleme süresi ciddi anlamda azaltılabilir. Modelleme, montaj, analiz ve sonuç görüntüleme modüllerini tek arayüzde kullanıcıya sunar. Bu özelliği sayesinde kolay anlaşılır ve öğrenmesi basittir.

Arayüzü kullanarak parça ve montaj oluşturmak mümkündür buna ek olarak kullanıcı CAD verisini dışarıdan da import edebilir. Öte yandan, farklı programlar ile bütünleşik olarak çalışabilir. CATIA V5, SolidWorks ve Pro/ENGINEER’a parça veya montaj modifikasyonlarının sonlu elemanlar modelinde görülme hızının arttırılması için ABAQUS’le birlikte çalışan modüller de vardır.


+90 (216) 456 47 91

ABAQUS

Ana Sayfa >  Yazılım > Abaqus >

ABAQUS

Günümüz endüstrisi, globalleşmenin de etkisiyle giderek rekabetin arttığı bir hal almıştır ve rekabet gün geçtikçe artmaya devam etmektedir. Bu bağlamda; şirketler tasarım/üretim süreçlerini kısaltmak ve maliyeti azaltmak, tüm bunları yaparken de kalitelerinden ödün vermemek adına çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Kimi zaman, bu zorlukları aşmak için çeşitli tavizler vermektedirler. Bu noktada ABAQUS, tasarım ve üretim süreçlerini anlama ve analiz etme süreçlerinde kullanıcılara benzersiz bir deneyim sunmaktadır.

ABAQUS, spesifik bir endüstriye ait olmayan, tümleşik bir sonlu elemanlar yazılımıdır. Havacılık, otomotiv, inşaat, medikal sektörü gibi çok çeşitli endüstrilerde kullanılmasının yanı sıra bilimsel araştırmaların analiz ihtiyaçlarını da karşılamaktadır.ABAQUS ile çok basit lineer problemlerden en zorlu kompleks problemlere kadar pek çok farklı alanı kapsayan olaylar simule edilebilir. Sunduğu çok çeşitli malzeme modelleri ve sonlu eleman tipleri sayesinde kullanıcıya sonlu elemanlar metodunu kullanarak gerçekleştirebileceği klasik yöntemlerle çözülmesi zor olan lineer ve non-lineer büyük ölçekli projeleri efektif bir şekilde analiz etme imkanı sunar.Kullanıcı, çeşitli seçeneklerin arasında seçim yapmakta özgürdür ve en efektif kombinasyonu kendisi belirlemek durumundadır.

ABAQUS ile; kavramsal tasarım iyileştirmeleri, montaj analizleri ve karmaşık üretim analizleri gerçekleştirilebilir. Bunların yanısıra çok çeşitli malzeme modelleri ve eleman tipleri sayesinde yeni malzemeler tanımlanarak analiz edilebilir. Öte yandan implicit ve explicit yöntemleri bir arada kullanabileceğiniz bir ortam sunması sayesinde sağlıklı ve güvenilir sonuçlar verir. Kullanıcının, aşamalı bir olayı bir önceki aşamanın verisini kullanarak adım adım analiz etmesine imkan tanırken explicit ve implicit methodların bir arada kullanılması analiz sürecini ciddi ölçüde azaltır. Ayrıca programlanabilir özellikleri ve arayüzünün kişiselleştirilebilir olması firmaya ve endüstriye özel çeşitli arayüzler/ortamlar tasarlanmasına imkan tanır. ABAQUS’ün ABAQUS/Standard, ABAQUS/Explicit ve ABAQUS/CFD olmak üzere 3 çeşit analiz paketi bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli eklentilerle ABAQUS’ün kabiliyetleri daha da arttırılabilir.

ABAQUS gün geçtikçe daha da genişleyen çok geniş, güçlü ve güvenilir sonlu eleman kütüphanesine sahiptir. Esnek bir sonlu elemanlar yazılımı olmasının bir nedeni de sahip olduğu çok geniş eleman kütüphanesi sayesinde çok farklı alanlarda çözümler sunmasıdır. ABAQUS sadece yapısal analizler için kullanılan bir sonlu elemanlar yazılımı değildir. Esasında yapısal analizden çok daha farklı alanlara da sonlu eleman çözümleri sunar.

ABAQUS ile yapı/konstrüksiyon analizleri dışında

 • Isı transferi problemleri çözülebilir. (ısı, ısı-akışkan, ısı-elektrik vb.)
 • Kütle transferi problemleri çözülebilir.
 • Elektrikli komponentlerin termal analizleri yapılabilir.
 • Akustik problemler (iç-dış akustik) çözülebilir.
 • Zemin mekaniği problemleri çözülebilir. (Boşluk sıvısı analizleri)
 • Piezoelektrik(yarı-iletken) malzemelerin analizleri yapılabilir.
 • Elektromanyetik analizler yapılabilir.
 • Akış analizleri gerçekleştirilebilir. 

ABAQUS çözüm kabiliyetlerine göre ABAQUS/Standard, ABAQUS/Explicit, ABAQUS/CFD ve olmak üzere 3 çeşit pakete ayrılmıştır:

ABAQUS/Standard: Lineer ve non-lineer karakteristiğe sahip bir çok problemi çözebileceğiniz genel amaçlı ve esnek sonlu elemanlar çözümleri sunan ABAQUS çözücüsüdür. Bu çözücü kullanılarak; statik, sanki-statik (quasi static) ve yavaş gerçekleşen dinamik olaylar için en efektif çözümleri sunan çözücüdür. Örneğin: conta sızdırmazlığı, bir lastiğin yolda sürekli hareketi, kompozit malzemelerde çatlak gelişimi gibi yüksek doğruluk gerektiren olaylar abaqus/standard çözücüsü kullanılarak modellenebilir. Çok adımlı bir proses tek modelle analiz edilebilir. Geniş ve esnek malzeme modülü sayesinde kullanıcıya en gelişmiş malzemeleri modelleme imkanı sunar.  Geniş sonlu eleman kütüphanesi en doğru sonuçları en kısa sürede elde etmeye yardımcı olur. Geniş ve ayrıntılı dökümantasyonu kullanıcıya gerektiğinde kullanması için geniş bilgi kaynağı sunar.  

 • İmplicit çözüm metodunu kullanır.
 • Malzeme ve geometri kaynaklı non-lineer statik modeller çözümlenebilir.
 • Transient modellerde geometri kaynaklı non-lineerlikler belirli ölçüde modellenebilir.
 • Statik, sanki statik ve yavaş gerçekleşen simulasyonlar için en iyi sonuçları verir.
 • Sıkıştırılamaz elemanların (lastik, kauçuk vb.) simulasyonları için hibrit formulasyon vardır.
 • Farklı problemlerin modellenmesin için çok çeşitli eleman tipleri bulundurur.
 • Güçlü kontakt algoritması hem temas yüzeylerinin modellenmesini kolaylaştırır, doğru ve güvenilir sonuçlar verir. 

ABAQUS/Explicit: Abaqus/Explicit özel bir takım analizler için geliştirilmiş sonlu elemanlar çözücüsüdür. Explicit methodu kullanır. Çarpma, patlama, düşme, çarpışma, darbe gibi tamamen ve dominant olarak non-lineer kısa sürede gerçekleşen dinamik olayları modellemek için efektif çözümler sunar. Ayrıca Abaqus/standard ile yapılabilen quasi statik simulasyonlar explicitle de yapılabilir.

 • Explicit method kullanır.
 • Geometri, malzeme ve sınır koşullarından kaynaklanan non-lineer etkiler analize dahil edilebilir.
 • Çarpma, düşme, patlama gibi hızlı gerçekleşen, detaylı olayların analizleri için en iyi, sağlıklı ve güvenilir sonuçları verir.
 • Kontakt koşulları için iterasyonlara gerek duymaz bu sayede hesaplama maliyetini düşürür.
 • Standart’ta olduğu gibi explicitte de güçlü kontakt algoritması bulunur.
 • Sabit diskte standard kadar yer kaplamaz. Büyük problemler için daha güvenilir ve efektif sonuçlar verir.

ABAQUS/CFD: Abaqus CFD hesaplamalı akışkanlar dinamiği modülüdür. Geniş kapsamlı türbülanslı sıkıştırılamaz akış problemlerine çözüm sağlar.

 • ABAQUS/CAE ileri akışkanlar dinamiği alanında preproses ve post proses imkanı sunar. Abaqus/CFD ile geniş çapta non-lineer ısı-akışkan ve yapı-akışkan problemleri çözülebilir.
 • Abaqus CFD ile sıkıştırılamaz laminer ve türbülanslı iç ve dış akış problemleri steady state veya transient olarak çözülebilir. Abaqus/CFD ile çok karmaşık geometrilerin akış analizini dahi yapmak mümkündür.
 • Isı-taşınımı içeren ve çözümü için ektra enerji denklemi gerektiren denklemler de ABAQUS/CFD ile çözülebilir modele kaldırma kuvveti etkileri de dahil edilebilir.
 • Arbitrary Lagrange Euler(ALE) tanımını kullanarak deforme olabilen mesh ile hareket denklemleri, ısı transferi ve türbülanslı taşınma analizleri yapılabilir. Ayrıca deforme olabilen mesh problemleri ön tanımlı sınır hareketleri de içerebilir.

ABAQUS/CAE (Complete Abaqus Environment): Abaqus/Standard/Explicit/CFD için geliştirilmiş bütünleşik ve kullanışlı bir modelleme(pre-proses) ve görüntüleme(post-porses) arayüzüdür. Özelleştirmelere ve geliştirmeye açık arayüzü sayesinde modelleme süresi ciddi anlamda azaltılabilir. Modelleme, montaj, analiz ve sonuç görüntüleme modüllerini tek arayüzde kullanıcıya sunar. Bu özelliği sayesinde kolay anlaşılır ve öğrenmesi basittir.

Arayüzü kullanarak parça ve montaj oluşturmak mümkündür buna ek olarak kullanıcı CAD verisini dışarıdan da import edebilir. Öte yandan, farklı programlar ile bütünleşik olarak çalışabilir. CATIA V5, SolidWorks ve Pro/ENGINEER’a parça veya montaj modifikasyonlarının sonlu elemanlar modelinde görülme hızının arttırılması için ABAQUS’le birlikte çalışan modüller de vardır.