+90 (216) 456 47 91
Isight

Isight

Günümüzde mühendisler, tasarım yapmak, var olan tasarımları iyileştirmek, optimize etmek ve kalitesini arttırmak amacıyla çok çeşitli yazılımlar kullanmaktadırlar. Tasarım ve doğrulama süreçlerinde çoğunlukla bir yazılımın çıktısı farklı bir yazılımın girdisi olabilmektedir. Örneğin ABAQUS ile birden fazla model için birinin çıktısı diğerinin girdisi olan çeşitli analizler yapılabilir. Gerçekleştirilen ABAQUS analizlerinin çıktıları Tosca’ya aktarılır. Tosca ile belirlenen modellerin topoloji/yüzey optimizasyonu yapılabilir ve Fe-Safe ile aynı parçaların optimizasyon sonrası geometrisinin yorulma karakteristiği yeniden belirlenebilir/doğrulanabilir. Manuel olarak gerçekleştirilen bu iteratif simülasyon prosesleri tasarım ve doğrulama süreçlerinde kullanıcıdan kaynaklanan hataların oluşmasına neden olabilmekte ve gerek hatalar gerekse insan gücünün sınırı sebebiyle tasarım simülasyon ve optimizasyon süreçleri uzayabilmektedir.

Isight, tasarım, simülasyon ve optimizasyon süreçlerini yapısında bulunan istatistiksel metodlarla birleştirerek süreci otonom hale getiren ve verimliliği yüksek oranda arttıran disiplinler arası çalışabilen bir yazılım platformudur. Isight ile simulasyon ve optimizasyon döngüleri oluşturulabilir. Yapısında bulunan altı sigma, monte carlo ve design of experiments gibi istatistiksel metodlarla tüm olası tasarımlar daha etkin ve hızlı bir şekilde taranır. Parametreler ve simülasyonlar arası bilgi alış-verişi otomatik olarak gerçekleştiğinden dolayı hem çözüme daha hızlı ulaşılır hem de kullanıcıdan kaynaklanan hataların önüne geçilmiş olur.

Isight, ABAQUS, Tosca, Fe-safe, Catia, Moldex, Simpack, LS-Dyna, ANSYS, Nastran, Optistruct, MS-office, Matlab, NX, Solidworks gibi pek çok programla tümleşik olarak çalışabilir. 

  


+90 (216) 456 47 91
Isight

Isight

Günümüzde mühendisler, tasarım yapmak, var olan tasarımları iyileştirmek, optimize etmek ve kalitesini arttırmak amacıyla çok çeşitli yazılımlar kullanmaktadırlar. Tasarım ve doğrulama süreçlerinde çoğunlukla bir yazılımın çıktısı farklı bir yazılımın girdisi olabilmektedir. Örneğin ABAQUS ile birden fazla model için birinin çıktısı diğerinin girdisi olan çeşitli analizler yapılabilir. Gerçekleştirilen ABAQUS analizlerinin çıktıları Tosca’ya aktarılır. Tosca ile belirlenen modellerin topoloji/yüzey optimizasyonu yapılabilir ve Fe-Safe ile aynı parçaların optimizasyon sonrası geometrisinin yorulma karakteristiği yeniden belirlenebilir/doğrulanabilir. Manuel olarak gerçekleştirilen bu iteratif simülasyon prosesleri tasarım ve doğrulama süreçlerinde kullanıcıdan kaynaklanan hataların oluşmasına neden olabilmekte ve gerek hatalar gerekse insan gücünün sınırı sebebiyle tasarım simülasyon ve optimizasyon süreçleri uzayabilmektedir.

Isight, tasarım, simülasyon ve optimizasyon süreçlerini yapısında bulunan istatistiksel metodlarla birleştirerek süreci otonom hale getiren ve verimliliği yüksek oranda arttıran disiplinler arası çalışabilen bir yazılım platformudur. Isight ile simulasyon ve optimizasyon döngüleri oluşturulabilir. Yapısında bulunan altı sigma, monte carlo ve design of experiments gibi istatistiksel metodlarla tüm olası tasarımlar daha etkin ve hızlı bir şekilde taranır. Parametreler ve simülasyonlar arası bilgi alış-verişi otomatik olarak gerçekleştiğinden dolayı hem çözüme daha hızlı ulaşılır hem de kullanıcıdan kaynaklanan hataların önüne geçilmiş olur.

Isight, ABAQUS, Tosca, Fe-safe, Catia, Moldex, Simpack, LS-Dyna, ANSYS, Nastran, Optistruct, MS-office, Matlab, NX, Solidworks gibi pek çok programla tümleşik olarak çalışabilir. 

  


+90 (216) 456 47 91

Isight

Isight

Günümüzde mühendisler, tasarım yapmak, var olan tasarımları iyileştirmek, optimize etmek ve kalitesini arttırmak amacıyla çok çeşitli yazılımlar kullanmaktadırlar. Tasarım ve doğrulama süreçlerinde çoğunlukla bir yazılımın çıktısı farklı bir yazılımın girdisi olabilmektedir. Örneğin ABAQUS ile birden fazla model için birinin çıktısı diğerinin girdisi olan çeşitli analizler yapılabilir. Gerçekleştirilen ABAQUS analizlerinin çıktıları Tosca’ya aktarılır. Tosca ile belirlenen modellerin topoloji/yüzey optimizasyonu yapılabilir ve Fe-Safe ile aynı parçaların optimizasyon sonrası geometrisinin yorulma karakteristiği yeniden belirlenebilir/doğrulanabilir. Manuel olarak gerçekleştirilen bu iteratif simülasyon prosesleri tasarım ve doğrulama süreçlerinde kullanıcıdan kaynaklanan hataların oluşmasına neden olabilmekte ve gerek hatalar gerekse insan gücünün sınırı sebebiyle tasarım simülasyon ve optimizasyon süreçleri uzayabilmektedir.

Isight, tasarım, simülasyon ve optimizasyon süreçlerini yapısında bulunan istatistiksel metodlarla birleştirerek süreci otonom hale getiren ve verimliliği yüksek oranda arttıran disiplinler arası çalışabilen bir yazılım platformudur. Isight ile simulasyon ve optimizasyon döngüleri oluşturulabilir. Yapısında bulunan altı sigma, monte carlo ve design of experiments gibi istatistiksel metodlarla tüm olası tasarımlar daha etkin ve hızlı bir şekilde taranır. Parametreler ve simülasyonlar arası bilgi alış-verişi otomatik olarak gerçekleştiğinden dolayı hem çözüme daha hızlı ulaşılır hem de kullanıcıdan kaynaklanan hataların önüne geçilmiş olur.

Isight, ABAQUS, Tosca, Fe-safe, Catia, Moldex, Simpack, LS-Dyna, ANSYS, Nastran, Optistruct, MS-office, Matlab, NX, Solidworks gibi pek çok programla tümleşik olarak çalışabilir. 

  


+90 (216) 456 47 91

Isight

Isight

Günümüzde mühendisler, tasarım yapmak, var olan tasarımları iyileştirmek, optimize etmek ve kalitesini arttırmak amacıyla çok çeşitli yazılımlar kullanmaktadırlar. Tasarım ve doğrulama süreçlerinde çoğunlukla bir yazılımın çıktısı farklı bir yazılımın girdisi olabilmektedir. Örneğin ABAQUS ile birden fazla model için birinin çıktısı diğerinin girdisi olan çeşitli analizler yapılabilir. Gerçekleştirilen ABAQUS analizlerinin çıktıları Tosca’ya aktarılır. Tosca ile belirlenen modellerin topoloji/yüzey optimizasyonu yapılabilir ve Fe-Safe ile aynı parçaların optimizasyon sonrası geometrisinin yorulma karakteristiği yeniden belirlenebilir/doğrulanabilir. Manuel olarak gerçekleştirilen bu iteratif simülasyon prosesleri tasarım ve doğrulama süreçlerinde kullanıcıdan kaynaklanan hataların oluşmasına neden olabilmekte ve gerek hatalar gerekse insan gücünün sınırı sebebiyle tasarım simülasyon ve optimizasyon süreçleri uzayabilmektedir.

Isight, tasarım, simülasyon ve optimizasyon süreçlerini yapısında bulunan istatistiksel metodlarla birleştirerek süreci otonom hale getiren ve verimliliği yüksek oranda arttıran disiplinler arası çalışabilen bir yazılım platformudur. Isight ile simulasyon ve optimizasyon döngüleri oluşturulabilir. Yapısında bulunan altı sigma, monte carlo ve design of experiments gibi istatistiksel metodlarla tüm olası tasarımlar daha etkin ve hızlı bir şekilde taranır. Parametreler ve simülasyonlar arası bilgi alış-verişi otomatik olarak gerçekleştiğinden dolayı hem çözüme daha hızlı ulaşılır hem de kullanıcıdan kaynaklanan hataların önüne geçilmiş olur.

Isight, ABAQUS, Tosca, Fe-safe, Catia, Moldex, Simpack, LS-Dyna, ANSYS, Nastran, Optistruct, MS-office, Matlab, NX, Solidworks gibi pek çok programla tümleşik olarak çalışabilir.