+90 (216) 456 47 91
Tosca

Tosca

Sonlu elemanlar metodu, el hesabı ve deneme-yanılma ile tasarlanan ürünlere göre daha dayanıklı, üretilebilir, kaliteli ve düşük maliyetli, karmaşık geometrili tasarımları bilgisayar ortamında yapmayı mümkün kılmıştır. Günümüzde, sonlu elemanlar metodu hemen hemen tüm endüstrilerde yaygın olarak başvurulan bir araçtır ve kullanıcıya kazandırdığı yetenekler, sağladığı faydalar herkesçe bilinmektedir. İçinde bulunduğumuz yüzyılda ise optimizasyon konusu gün geçtikçe daha fazla önem kazanmaktadır.

Geleneksel olarak topoloji optimizasyonu gerekli dayanım için yeni konsept tasarımlar oluşturmayı amaçlarken yüzey optimizasyonu ile gerilme gerinme ve yorulma iyileştirmeleri gerçekleştirilir. Bu noktada elle yapılan optimizasyon hesapları çok sınırlı kalmakta ve uzun sürmektedir. Örneğin bilgisayar destekli optimizasyon bir ürünün kalitesinden ödün vermeden daha fazla ekonomik kazanç sağlamayı olanaklı kılar, bunun yanında ürünün maliyeti değişmeksizin kalitesini arttırmak veya belirlenen sınırlar içinde tasarım geometrisini optimize etmek de mümkündür. Optimizasyon hakkında literatürdeki teorik altyapının sonlu elemanlar metoduna uygulanması ile SIMULIA ailesinin içerisinde yer alan Tosca optimizasyon yazılımı ortaya çıkmıştır. Tosca ile yapı ve akış optimizasyonları gerçekleştirilebilir. Kullanıcının oluşturduğu hedef ve limitlere göre var olan tasarım üzerinde modifikasyonlar yaparak tasarımın daha efektif hale gelmesinde önemli rol oynar. Yüzey optimizasyonu tekniği sayesinde var olan bir tasarımın detaylarında değişiklikler yaparak stres yoğunlaşmalarını minimize eder. Sac metal kalınlık optimizasyonu/ topoloji optimizasyonu yetenekleri sayesinde ağırlığı azaltarak mukavemetin arttırılması, üretim tekniklerini dikkate alarak ürün topolojisinde değişiklikler yapması gibi bir çok değişkene bağlı optimizasyon hedefi Abaqus`te tanımlanarak optimum ve efektif ürün geometrilerini ortaya çıkarır. Öte yandan Tosca, ABAQUS`ün yanı sıra; Ansys, Nastran, Patran, Pro-engineer gibi farklı sonlu elemanlar yazılımlarının model çıktılarını da destekler.

Tosca Structure daha ekonomik, dayanıklı ve hafif yapılar tasarlamak, var olan tasarımları iyileştirmek amacına yönelik alanında lider SIMULIA çözümüdür. Tosca Structure.topology, Tosca Structure.sizing, Tosca Structure.shape ve Tosca Structure.bead olmak üzere dört temel optimizasyon problemi için çözüm sunan dört farklı modülden oluşur.

Tosca Structure topology: Ürün geliştirme süreci başlangıcında kullanılan optimizasyon tekniğidir. Topoloji optimizasyonu ile daha hafif ve sağlam konsept tasarımlar elde edilebilir. Tosca Structure.topology kullanmak yenilikçi tasarımlar ortaya koyulması için gereken süreyi önemli oranda kısaltır.

Yararları: 

 • Hafif ve üretilebilir tasarımlar oluşturmanızı sağlar.
 • Ürün tasarım ve test süreçlerini kısaltarak mühendislik evresini hızlandırır.
 • Var olan sonlu elemanlar simulasyonlarınızı baz alır:
 • Gerçekçi yük ve sınır koşulları ile çalışır.
 • Tasarım ve üretim kısıtlarınızı dikkate alır.

Tosca Structure sizing: Sizing diğer bir deyişle kalibrasyon optimizasyonu sac metal yapıların ağırlık, mukavemet ve dinamik davranışlarının belirlenen sınırlar çerçevesinde optimize edilmesinde kullanılır. Sizing optimizasyonu malzemeden tasarruf ederken ekolojik ve daha konforlu yapılar tasarlamaya olanak tanır.

Yararları:

 • Otomotiv, rüzgar enerjisi ve havacılık uygulamaları için optimize edilmiş sac metal yapıları oluşturmaya yarar.
 • Gelişmiş ergonomi için optimum ağırlık, mukavemet ve dinamik davranış bağıntılarının belirlenmesini ve anlaşılmasını sağlar.
 • Sac metal yapıların kalınlıkları bir bölge üzerinde veya sonlu elemanlar üzerinde optimize edilebilir.
 • Birkaç milyon tasarım değişkeninin birlikte proses edilmesine olanak tanır.
 • Hesaplama süresi kullanılan tasarım değişkenlerinin sayısı ile doğru orantılı olarak değişir.
 • Eko-performansta iyileştirme sağlar. 

Çözümler:
Tosca structure ile kalibrasyon optimizasyonu belirlenen yükleme koşullarında optimum performansı sağlayacak kompleks yapıları tasarlama amacı güder. Geometrinin genel biçimini değiştirmeden sac metal kalınlıkları ile ağırlık, mukavemet ve dinamik performanslarının birbirleriyle olan ilişkilerine bağlı optimizasyon, kullanıcıya yenilikçi tasarımlar ortaya koyma imkanı tanır.

Tosca Structure shape: Shape optimizasyonu modülü ile var olan tasarımları daha uygun ve dayanıklı hale getirilebilir. Belirtilen yüzey üzerinde gerilme, gerinim ve dayanım optimizasyonu otomatik olarak gerçekleştirilebilir.

Yararları:

 • Lokal stres yığılmalarını minimize ederek ürün kalitesini arttırır.
 • Ürünün dayanıklılığını arttırarak ürün ömrünü uzatır.
 • Var olan sonlu elemanlar modelinin yük ve sınır şartlarının olduğu gibi kullanılabilmesi modelleme süresi açısından önemli faydalar sağlar.
 • Direkt non-parametrik yaklaşım sayesinde modeli parametrize ederken harcanan süreyi kıısaltır.
 • Çözümler:
 • Şekil optimizasyonu tekniği var olan bir ürünün geliştirilmesi için kullanılır. Shape optimization modülü ile tasarım üzerinde görece küçük değişiklikler yapılarak ürün kalitesi arttırılır, yorulma ömrü uzatılır. 

Tosca Structure bead: Belirlenen tasarım gerekliliklerini karşılamak amacıyla sac parça üzerinde kıvrımlar, bükümler ve patternler oluşturur. Dayanım/ağırlık, dinamik davranış ve yorulma ömrü vb. kriterler tekil veya birleşik olarak optimize edilebilir.

Tosca Fluid akış içeren ürünler ve sistemler için tasarım ve non-parametrik optimizasyon imkanı getirir. Tasarımı bir bütün olarak değerlendirerek belirtilen kriterler doğrultusunda yenilikçi, optimize edilmiş tasarım konseptleri oluşturur. Endüstriyel CFD yazılımlarından birine ihtiyaç duyar.

Yararları: 

 • Test ve prototip hazırlama ihtiyacını azaltır.
 • Ürün geliştirme aşamalarını kısaltır.
 • Yüksek performanslı ürün tasarımlarını ortaya koymanıza yardımcı olur.

+90 (216) 456 47 91
Tosca

Tosca

Sonlu elemanlar metodu, el hesabı ve deneme-yanılma ile tasarlanan ürünlere göre daha dayanıklı, üretilebilir, kaliteli ve düşük maliyetli, karmaşık geometrili tasarımları bilgisayar ortamında yapmayı mümkün kılmıştır. Günümüzde, sonlu elemanlar metodu hemen hemen tüm endüstrilerde yaygın olarak başvurulan bir araçtır ve kullanıcıya kazandırdığı yetenekler, sağladığı faydalar herkesçe bilinmektedir. İçinde bulunduğumuz yüzyılda ise optimizasyon konusu gün geçtikçe daha fazla önem kazanmaktadır.

Geleneksel olarak topoloji optimizasyonu gerekli dayanım için yeni konsept tasarımlar oluşturmayı amaçlarken yüzey optimizasyonu ile gerilme gerinme ve yorulma iyileştirmeleri gerçekleştirilir. Bu noktada elle yapılan optimizasyon hesapları çok sınırlı kalmakta ve uzun sürmektedir. Örneğin bilgisayar destekli optimizasyon bir ürünün kalitesinden ödün vermeden daha fazla ekonomik kazanç sağlamayı olanaklı kılar, bunun yanında ürünün maliyeti değişmeksizin kalitesini arttırmak veya belirlenen sınırlar içinde tasarım geometrisini optimize etmek de mümkündür. Optimizasyon hakkında literatürdeki teorik altyapının sonlu elemanlar metoduna uygulanması ile SIMULIA ailesinin içerisinde yer alan Tosca optimizasyon yazılımı ortaya çıkmıştır. Tosca ile yapı ve akış optimizasyonları gerçekleştirilebilir. Kullanıcının oluşturduğu hedef ve limitlere göre var olan tasarım üzerinde modifikasyonlar yaparak tasarımın daha efektif hale gelmesinde önemli rol oynar. Yüzey optimizasyonu tekniği sayesinde var olan bir tasarımın detaylarında değişiklikler yaparak stres yoğunlaşmalarını minimize eder. Sac metal kalınlık optimizasyonu/ topoloji optimizasyonu yetenekleri sayesinde ağırlığı azaltarak mukavemetin arttırılması, üretim tekniklerini dikkate alarak ürün topolojisinde değişiklikler yapması gibi bir çok değişkene bağlı optimizasyon hedefi Abaqus`te tanımlanarak optimum ve efektif ürün geometrilerini ortaya çıkarır. Öte yandan Tosca, ABAQUS`ün yanı sıra; Ansys, Nastran, Patran, Pro-engineer gibi farklı sonlu elemanlar yazılımlarının model çıktılarını da destekler.

Tosca Structure daha ekonomik, dayanıklı ve hafif yapılar tasarlamak, var olan tasarımları iyileştirmek amacına yönelik alanında lider SIMULIA çözümüdür. Tosca Structure.topology, Tosca Structure.sizing, Tosca Structure.shape ve Tosca Structure.bead olmak üzere dört temel optimizasyon problemi için çözüm sunan dört farklı modülden oluşur.

Tosca Structure topology: Ürün geliştirme süreci başlangıcında kullanılan optimizasyon tekniğidir. Topoloji optimizasyonu ile daha hafif ve sağlam konsept tasarımlar elde edilebilir. Tosca Structure.topology kullanmak yenilikçi tasarımlar ortaya koyulması için gereken süreyi önemli oranda kısaltır.

Yararları: 

 • Hafif ve üretilebilir tasarımlar oluşturmanızı sağlar.
 • Ürün tasarım ve test süreçlerini kısaltarak mühendislik evresini hızlandırır.
 • Var olan sonlu elemanlar simulasyonlarınızı baz alır:
 • Gerçekçi yük ve sınır koşulları ile çalışır.
 • Tasarım ve üretim kısıtlarınızı dikkate alır.

Tosca Structure sizing: Sizing diğer bir deyişle kalibrasyon optimizasyonu sac metal yapıların ağırlık, mukavemet ve dinamik davranışlarının belirlenen sınırlar çerçevesinde optimize edilmesinde kullanılır. Sizing optimizasyonu malzemeden tasarruf ederken ekolojik ve daha konforlu yapılar tasarlamaya olanak tanır.

Yararları:

 • Otomotiv, rüzgar enerjisi ve havacılık uygulamaları için optimize edilmiş sac metal yapıları oluşturmaya yarar.
 • Gelişmiş ergonomi için optimum ağırlık, mukavemet ve dinamik davranış bağıntılarının belirlenmesini ve anlaşılmasını sağlar.
 • Sac metal yapıların kalınlıkları bir bölge üzerinde veya sonlu elemanlar üzerinde optimize edilebilir.
 • Birkaç milyon tasarım değişkeninin birlikte proses edilmesine olanak tanır.
 • Hesaplama süresi kullanılan tasarım değişkenlerinin sayısı ile doğru orantılı olarak değişir.
 • Eko-performansta iyileştirme sağlar. 

Çözümler:
Tosca structure ile kalibrasyon optimizasyonu belirlenen yükleme koşullarında optimum performansı sağlayacak kompleks yapıları tasarlama amacı güder. Geometrinin genel biçimini değiştirmeden sac metal kalınlıkları ile ağırlık, mukavemet ve dinamik performanslarının birbirleriyle olan ilişkilerine bağlı optimizasyon, kullanıcıya yenilikçi tasarımlar ortaya koyma imkanı tanır.

Tosca Structure shape: Shape optimizasyonu modülü ile var olan tasarımları daha uygun ve dayanıklı hale getirilebilir. Belirtilen yüzey üzerinde gerilme, gerinim ve dayanım optimizasyonu otomatik olarak gerçekleştirilebilir.

Yararları:

 • Lokal stres yığılmalarını minimize ederek ürün kalitesini arttırır.
 • Ürünün dayanıklılığını arttırarak ürün ömrünü uzatır.
 • Var olan sonlu elemanlar modelinin yük ve sınır şartlarının olduğu gibi kullanılabilmesi modelleme süresi açısından önemli faydalar sağlar.
 • Direkt non-parametrik yaklaşım sayesinde modeli parametrize ederken harcanan süreyi kıısaltır.
 • Çözümler:
 • Şekil optimizasyonu tekniği var olan bir ürünün geliştirilmesi için kullanılır. Shape optimization modülü ile tasarım üzerinde görece küçük değişiklikler yapılarak ürün kalitesi arttırılır, yorulma ömrü uzatılır. 

Tosca Structure bead: Belirlenen tasarım gerekliliklerini karşılamak amacıyla sac parça üzerinde kıvrımlar, bükümler ve patternler oluşturur. Dayanım/ağırlık, dinamik davranış ve yorulma ömrü vb. kriterler tekil veya birleşik olarak optimize edilebilir.

Tosca Fluid akış içeren ürünler ve sistemler için tasarım ve non-parametrik optimizasyon imkanı getirir. Tasarımı bir bütün olarak değerlendirerek belirtilen kriterler doğrultusunda yenilikçi, optimize edilmiş tasarım konseptleri oluşturur. Endüstriyel CFD yazılımlarından birine ihtiyaç duyar.

Yararları: 

 • Test ve prototip hazırlama ihtiyacını azaltır.
 • Ürün geliştirme aşamalarını kısaltır.
 • Yüksek performanslı ürün tasarımlarını ortaya koymanıza yardımcı olur.

+90 (216) 456 47 91

Tosca

Tosca

Sonlu elemanlar metodu, el hesabı ve deneme-yanılma ile tasarlanan ürünlere göre daha dayanıklı, üretilebilir, kaliteli ve düşük maliyetli, karmaşık geometrili tasarımları bilgisayar ortamında yapmayı mümkün kılmıştır. Günümüzde, sonlu elemanlar metodu hemen hemen tüm endüstrilerde yaygın olarak başvurulan bir araçtır ve kullanıcıya kazandırdığı yetenekler, sağladığı faydalar herkesçe bilinmektedir. İçinde bulunduğumuz yüzyılda ise optimizasyon konusu gün geçtikçe daha fazla önem kazanmaktadır.

Geleneksel olarak topoloji optimizasyonu gerekli dayanım için yeni konsept tasarımlar oluşturmayı amaçlarken yüzey optimizasyonu ile gerilme gerinme ve yorulma iyileştirmeleri gerçekleştirilir. Bu noktada elle yapılan optimizasyon hesapları çok sınırlı kalmakta ve uzun sürmektedir. Örneğin bilgisayar destekli optimizasyon bir ürünün kalitesinden ödün vermeden daha fazla ekonomik kazanç sağlamayı olanaklı kılar, bunun yanında ürünün maliyeti değişmeksizin kalitesini arttırmak veya belirlenen sınırlar içinde tasarım geometrisini optimize etmek de mümkündür. Optimizasyon hakkında literatürdeki teorik altyapının sonlu elemanlar metoduna uygulanması ile SIMULIA ailesinin içerisinde yer alan Tosca optimizasyon yazılımı ortaya çıkmıştır. Tosca ile yapı ve akış optimizasyonları gerçekleştirilebilir. Kullanıcının oluşturduğu hedef ve limitlere göre var olan tasarım üzerinde modifikasyonlar yaparak tasarımın daha efektif hale gelmesinde önemli rol oynar. Yüzey optimizasyonu tekniği sayesinde var olan bir tasarımın detaylarında değişiklikler yaparak stres yoğunlaşmalarını minimize eder. Sac metal kalınlık optimizasyonu/ topoloji optimizasyonu yetenekleri sayesinde ağırlığı azaltarak mukavemetin arttırılması, üretim tekniklerini dikkate alarak ürün topolojisinde değişiklikler yapması gibi bir çok değişkene bağlı optimizasyon hedefi Abaqus`te tanımlanarak optimum ve efektif ürün geometrilerini ortaya çıkarır. Öte yandan Tosca, ABAQUS`ün yanı sıra; Ansys, Nastran, Patran, Pro-engineer gibi farklı sonlu elemanlar yazılımlarının model çıktılarını da destekler.

Tosca Structure daha ekonomik, dayanıklı ve hafif yapılar tasarlamak, var olan tasarımları iyileştirmek amacına yönelik alanında lider SIMULIA çözümüdür. Tosca Structure.topology, Tosca Structure.sizing, Tosca Structure.shape ve Tosca Structure.bead olmak üzere dört temel optimizasyon problemi için çözüm sunan dört farklı modülden oluşur.

Tosca Structure topology: Ürün geliştirme süreci başlangıcında kullanılan optimizasyon tekniğidir. Topoloji optimizasyonu ile daha hafif ve sağlam konsept tasarımlar elde edilebilir. Tosca Structure.topology kullanmak yenilikçi tasarımlar ortaya koyulması için gereken süreyi önemli oranda kısaltır.

Yararları: 

 • Hafif ve üretilebilir tasarımlar oluşturmanızı sağlar.
 • Ürün tasarım ve test süreçlerini kısaltarak mühendislik evresini hızlandırır.
 • Var olan sonlu elemanlar simulasyonlarınızı baz alır:
 • Gerçekçi yük ve sınır koşulları ile çalışır.
 • Tasarım ve üretim kısıtlarınızı dikkate alır.

Tosca Structure sizing: Sizing diğer bir deyişle kalibrasyon optimizasyonu sac metal yapıların ağırlık, mukavemet ve dinamik davranışlarının belirlenen sınırlar çerçevesinde optimize edilmesinde kullanılır. Sizing optimizasyonu malzemeden tasarruf ederken ekolojik ve daha konforlu yapılar tasarlamaya olanak tanır.

Yararları:

 • Otomotiv, rüzgar enerjisi ve havacılık uygulamaları için optimize edilmiş sac metal yapıları oluşturmaya yarar.
 • Gelişmiş ergonomi için optimum ağırlık, mukavemet ve dinamik davranış bağıntılarının belirlenmesini ve anlaşılmasını sağlar.
 • Sac metal yapıların kalınlıkları bir bölge üzerinde veya sonlu elemanlar üzerinde optimize edilebilir.
 • Birkaç milyon tasarım değişkeninin birlikte proses edilmesine olanak tanır.
 • Hesaplama süresi kullanılan tasarım değişkenlerinin sayısı ile doğru orantılı olarak değişir.
 • Eko-performansta iyileştirme sağlar. 

Çözümler:
Tosca structure ile kalibrasyon optimizasyonu belirlenen yükleme koşullarında optimum performansı sağlayacak kompleks yapıları tasarlama amacı güder. Geometrinin genel biçimini değiştirmeden sac metal kalınlıkları ile ağırlık, mukavemet ve dinamik performanslarının birbirleriyle olan ilişkilerine bağlı optimizasyon, kullanıcıya yenilikçi tasarımlar ortaya koyma imkanı tanır.

Tosca Structure shape: Shape optimizasyonu modülü ile var olan tasarımları daha uygun ve dayanıklı hale getirilebilir. Belirtilen yüzey üzerinde gerilme, gerinim ve dayanım optimizasyonu otomatik olarak gerçekleştirilebilir.

Yararları:

 • Lokal stres yığılmalarını minimize ederek ürün kalitesini arttırır.
 • Ürünün dayanıklılığını arttırarak ürün ömrünü uzatır.
 • Var olan sonlu elemanlar modelinin yük ve sınır şartlarının olduğu gibi kullanılabilmesi modelleme süresi açısından önemli faydalar sağlar.
 • Direkt non-parametrik yaklaşım sayesinde modeli parametrize ederken harcanan süreyi kıısaltır.
 • Çözümler:
 • Şekil optimizasyonu tekniği var olan bir ürünün geliştirilmesi için kullanılır. Shape optimization modülü ile tasarım üzerinde görece küçük değişiklikler yapılarak ürün kalitesi arttırılır, yorulma ömrü uzatılır. 

Tosca Structure bead: Belirlenen tasarım gerekliliklerini karşılamak amacıyla sac parça üzerinde kıvrımlar, bükümler ve patternler oluşturur. Dayanım/ağırlık, dinamik davranış ve yorulma ömrü vb. kriterler tekil veya birleşik olarak optimize edilebilir.

Tosca Fluid akış içeren ürünler ve sistemler için tasarım ve non-parametrik optimizasyon imkanı getirir. Tasarımı bir bütün olarak değerlendirerek belirtilen kriterler doğrultusunda yenilikçi, optimize edilmiş tasarım konseptleri oluşturur. Endüstriyel CFD yazılımlarından birine ihtiyaç duyar.

Yararları: 

 • Test ve prototip hazırlama ihtiyacını azaltır.
 • Ürün geliştirme aşamalarını kısaltır.
 • Yüksek performanslı ürün tasarımlarını ortaya koymanıza yardımcı olur.

+90 (216) 456 47 91

Tosca

Tosca

Sonlu elemanlar metodu, el hesabı ve deneme-yanılma ile tasarlanan ürünlere göre daha dayanıklı, üretilebilir, kaliteli ve düşük maliyetli, karmaşık geometrili tasarımları bilgisayar ortamında yapmayı mümkün kılmıştır. Günümüzde, sonlu elemanlar metodu hemen hemen tüm endüstrilerde yaygın olarak başvurulan bir araçtır ve kullanıcıya kazandırdığı yetenekler, sağladığı faydalar herkesçe bilinmektedir. İçinde bulunduğumuz yüzyılda ise optimizasyon konusu gün geçtikçe daha fazla önem kazanmaktadır.

Geleneksel olarak topoloji optimizasyonu gerekli dayanım için yeni konsept tasarımlar oluşturmayı amaçlarken yüzey optimizasyonu ile gerilme gerinme ve yorulma iyileştirmeleri gerçekleştirilir. Bu noktada elle yapılan optimizasyon hesapları çok sınırlı kalmakta ve uzun sürmektedir. Örneğin bilgisayar destekli optimizasyon bir ürünün kalitesinden ödün vermeden daha fazla ekonomik kazanç sağlamayı olanaklı kılar, bunun yanında ürünün maliyeti değişmeksizin kalitesini arttırmak veya belirlenen sınırlar içinde tasarım geometrisini optimize etmek de mümkündür. Optimizasyon hakkında literatürdeki teorik altyapının sonlu elemanlar metoduna uygulanması ile SIMULIA ailesinin içerisinde yer alan Tosca optimizasyon yazılımı ortaya çıkmıştır. Tosca ile yapı ve akış optimizasyonları gerçekleştirilebilir. Kullanıcının oluşturduğu hedef ve limitlere göre var olan tasarım üzerinde modifikasyonlar yaparak tasarımın daha efektif hale gelmesinde önemli rol oynar. Yüzey optimizasyonu tekniği sayesinde var olan bir tasarımın detaylarında değişiklikler yaparak stres yoğunlaşmalarını minimize eder. Sac metal kalınlık optimizasyonu/ topoloji optimizasyonu yetenekleri sayesinde ağırlığı azaltarak mukavemetin arttırılması, üretim tekniklerini dikkate alarak ürün topolojisinde değişiklikler yapması gibi bir çok değişkene bağlı optimizasyon hedefi Abaqus`te tanımlanarak optimum ve efektif ürün geometrilerini ortaya çıkarır. Öte yandan Tosca, ABAQUS`ün yanı sıra; Ansys, Nastran, Patran, Pro-engineer gibi farklı sonlu elemanlar yazılımlarının model çıktılarını da destekler.

Tosca Structure daha ekonomik, dayanıklı ve hafif yapılar tasarlamak, var olan tasarımları iyileştirmek amacına yönelik alanında lider SIMULIA çözümüdür. Tosca Structure.topology, Tosca Structure.sizing, Tosca Structure.shape ve Tosca Structure.bead olmak üzere dört temel optimizasyon problemi için çözüm sunan dört farklı modülden oluşur.

Tosca Structure topology: Ürün geliştirme süreci başlangıcında kullanılan optimizasyon tekniğidir. Topoloji optimizasyonu ile daha hafif ve sağlam konsept tasarımlar elde edilebilir. Tosca Structure.topology kullanmak yenilikçi tasarımlar ortaya koyulması için gereken süreyi önemli oranda kısaltır.

Yararları: 

 • Hafif ve üretilebilir tasarımlar oluşturmanızı sağlar.
 • Ürün tasarım ve test süreçlerini kısaltarak mühendislik evresini hızlandırır.
 • Var olan sonlu elemanlar simulasyonlarınızı baz alır:
 • Gerçekçi yük ve sınır koşulları ile çalışır.
 • Tasarım ve üretim kısıtlarınızı dikkate alır.

Tosca Structure sizing: Sizing diğer bir deyişle kalibrasyon optimizasyonu sac metal yapıların ağırlık, mukavemet ve dinamik davranışlarının belirlenen sınırlar çerçevesinde optimize edilmesinde kullanılır. Sizing optimizasyonu malzemeden tasarruf ederken ekolojik ve daha konforlu yapılar tasarlamaya olanak tanır.

Yararları:

 • Otomotiv, rüzgar enerjisi ve havacılık uygulamaları için optimize edilmiş sac metal yapıları oluşturmaya yarar.
 • Gelişmiş ergonomi için optimum ağırlık, mukavemet ve dinamik davranış bağıntılarının belirlenmesini ve anlaşılmasını sağlar.
 • Sac metal yapıların kalınlıkları bir bölge üzerinde veya sonlu elemanlar üzerinde optimize edilebilir.
 • Birkaç milyon tasarım değişkeninin birlikte proses edilmesine olanak tanır.
 • Hesaplama süresi kullanılan tasarım değişkenlerinin sayısı ile doğru orantılı olarak değişir.
 • Eko-performansta iyileştirme sağlar. 

Çözümler:
Tosca structure ile kalibrasyon optimizasyonu belirlenen yükleme koşullarında optimum performansı sağlayacak kompleks yapıları tasarlama amacı güder. Geometrinin genel biçimini değiştirmeden sac metal kalınlıkları ile ağırlık, mukavemet ve dinamik performanslarının birbirleriyle olan ilişkilerine bağlı optimizasyon, kullanıcıya yenilikçi tasarımlar ortaya koyma imkanı tanır.

Tosca Structure shape: Shape optimizasyonu modülü ile var olan tasarımları daha uygun ve dayanıklı hale getirilebilir. Belirtilen yüzey üzerinde gerilme, gerinim ve dayanım optimizasyonu otomatik olarak gerçekleştirilebilir.

Yararları:

 • Lokal stres yığılmalarını minimize ederek ürün kalitesini arttırır.
 • Ürünün dayanıklılığını arttırarak ürün ömrünü uzatır.
 • Var olan sonlu elemanlar modelinin yük ve sınır şartlarının olduğu gibi kullanılabilmesi modelleme süresi açısından önemli faydalar sağlar.
 • Direkt non-parametrik yaklaşım sayesinde modeli parametrize ederken harcanan süreyi kıısaltır.
 • Çözümler:
 • Şekil optimizasyonu tekniği var olan bir ürünün geliştirilmesi için kullanılır. Shape optimization modülü ile tasarım üzerinde görece küçük değişiklikler yapılarak ürün kalitesi arttırılır, yorulma ömrü uzatılır. 

Tosca Structure bead: Belirlenen tasarım gerekliliklerini karşılamak amacıyla sac parça üzerinde kıvrımlar, bükümler ve patternler oluşturur. Dayanım/ağırlık, dinamik davranış ve yorulma ömrü vb. kriterler tekil veya birleşik olarak optimize edilebilir.

Tosca Fluid akış içeren ürünler ve sistemler için tasarım ve non-parametrik optimizasyon imkanı getirir. Tasarımı bir bütün olarak değerlendirerek belirtilen kriterler doğrultusunda yenilikçi, optimize edilmiş tasarım konseptleri oluşturur. Endüstriyel CFD yazılımlarından birine ihtiyaç duyar.

Yararları: 

 • Test ve prototip hazırlama ihtiyacını azaltır.
 • Ürün geliştirme aşamalarını kısaltır.
 • Yüksek performanslı ürün tasarımlarını ortaya koymanıza yardımcı olur.