+90 (216) 456 47 91
ZW3D Lite (1 GÜN)

ZW3D Lite (1 GÜN)

ZW3D LITE EĞİTİM (1 GÜN)

Ders-1: Giriş

1. ZW3D Genel Sunum
2. ZW3D Arayüzü
3. Kök Ekranı ve Multiobject Çalışma
4. Modüller

Ders-2: ZW3D Sketch

1. Sketch Komutları ile Geometriler Oluşturma
2. Profil Oluşturma
3. Çizilen Profilden Unsur Oluşturma

Ders-3: Katı Modelleme

1. Hazır Katı Oluşturma Komutları
2. Ekstrüzyon Komutu
3. Döndürme Komutu
4. Fillet, Pah, Delik, Kabuk ve Feder Komutu
5. Örnek Parça Modelleme 

Ders-4: PMI

1- PMI Tanımı
2- Bir Parçaya PMI Ölçü ve Bilgilerinin Eklenmesi
3- PMI Ölçülerinin Teknik Resimde Kullanılması

Ders-5: Montaj

1- ZW3D Montaj Yapısı
2- Komponentlere İlişki Eklenmesi
3- Montaj Patlatma Görünümü

Ders-6: Sorgulama

1- Parça Üzerinden Ölçü Alma
2- Kesit Alma
3- Ağırlık ve Hacim Sorgulama

Ders-7: Teknik Resim

1- Teknik Resim Ortamına Görünümleri Alma
2- Teknik Resimde Parça Ölçülendirmesi
3- Ölçülerin 3D Modelden Alınması
4- Yardımcı Görünüşlerin Eklenmesi