+90 (216) 456 47 91
İLERİ YÜZEY (2 GÜN)

İLERİ YÜZEY (2 GÜN)

İLERİ YÜZEY (2 GÜN)

1-Tel Kafes Geometrilerin Olusturulması
     • Extremumlar
        - Ekstremum olusturma
        - Polar Ekstremum olusturma
     •  Yüzey veya Düzlem Üzerinde Eğriler
        - Yüzey veya Düzlem Üzerinde Köse Noktası Olusturma
        - Yüzey veya Düzlem Üzerinde Paralel Eğrilerin Olusturma
        - Reflect Line Olusturma Metodolojisi
        - Konik Olusturma
        - Spiral Olusturma
     • Yüzey veya Düzlem Üzerinde Olmayan Eğriler
        - Connect Curve Olusturma
        - Spine (omurga) Eğrisi Olusturma
        - 3 Boyutta Köse Olusturma
        - Kombine Eğrilerin Olusturulması
     • Sketch’den Yardımcı Eğrilerin Ayrıstırılması
     • Tel Kafes Geometri Olusturmak Için Araçlar
        - Bir Komut Içerisinden Baska Komutlara Ulasma
        - Yüzey veya Düzlem Üzerinde Çalısma

2-Yüzeylerin Olusturulması
     •  Blend Yüzeylerin Olusturulması
     •  Swept Yüzeylerin Olusturulması
        - Explicit Tipi Swept Yüzey Olusturma
        - Line Tipi Swept Yüzey Olusturma
        - Circle Tipi Swept Yüzey Olusturma
        - Conical Tip Swept Yüzey Olusturma
     •  Adaptative Tipi Swept Yüzey olusturma
     •  Geometriler Üzerinde Operasyonlar
        - Geometrilerin Birlestirilmesi
        - Yüzeylerin Iyilestirilmesi
        - Eğrilerin Yumusatılması
        - Elemanların Ayrıstırılması
        - Elemanların Gruplanması
        - Yuvarlatmaların Olusturulması
        - Bir Elemanın Oryantasyonunu Değistirme
        - Kural (Law) Tanımlama
        - Sablon (Pattern) Olusturma

3-Analiz Araçlarının Kullanımı
     •  Connect Checker
     •  Curve Connect Checker
     •  Draft Analizi
     •  Curvature Analizi
     •  Porcupine Curvature Analizi

4- Parça Yönetimi
     •  Geometrilerin Yönetimi
     •  Geometrik Setlerin Yönetimi

5-Hibrid Modelleme
     •  Hibrid Parçalarla Çalısma
     •  Yüzeyden Katı Olusturma
     •  Çoklu Model Ortamında Çalısma